heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35067281
แสดงหน้า60712785
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330243 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
1
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:00
2
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:01
3
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:03
4
อ้างอิง

ป.พัน.๕
  เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:04
5
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ  ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:05
6
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:06
7
อ้างอิง

ป.พัน.๕
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:07
8
อ้างอิง

ป.พัน.๕
  เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น  เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:09
9
อ้างอิง

ป.พัน.๕
  พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:10
10
อ้างอิง

ป.พัน.๕
  พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:11
11
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:13
12
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:13
13
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ รู้เพียงพอก่อสุขทุกสถาน ทรงเสียสละมากล้นพ้นประมาณ  ๖๐ ล้านดวงใจถวายพระพร
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:14
14
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอให้พระองค์พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง เป้นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:16
15
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 รวมพลัง รวมไทย ที่ยิ่งใหญ่
รวมหัวใจ ปวงชน ผู้คนถวาย
น้อมใจภักดิ์ ด้วยรัก จนชีพวาย
ด้วยสุดท้าย เพื่อผืน แผ่นดินไทย
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:16
16
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชน พระองค์ทรงสละหยาดเหงื่อ แรงงาน และพระทัยในการที่จะ ทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข และมีสวัสดิภาพที่ดีตลอดมา ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:17
17
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:18
18
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 หลวง พระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชน พระองค์ทรงสละหยาดเหงื่อ แรงงาน และพระทัยในการที่จะ ทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข และมีสวัสดิภาพที่ดีตลอดมา ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:18
19
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 หลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชน พระองค์ทรงสละหยาดเหงื่อ แรงงาน และพระทัยในการที่จะ ทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข และมีสวัสดิภาพที่ดีตลอดมา ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:19
20
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 หลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชน พระองค์ทรงสละหยาดเหงื่อ แรงงาน และพระทัยในการที่จะ ทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข และมีสวัสดิภาพที่ดีตลอดมา ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
 
ป.พัน.๕ [113.53.5.xxx] เมื่อ 19/12/2011 13:19

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น