heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35072291
แสดงหน้า60717798
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330417 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
181
อ้างอิง

ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35
ภูมิพลล้นฟ้ามหาสมุทร  ทรงบริสุทธิ์เกริกก้องของสยาม ภูมิพลเกรียงไกรทั่วโลกนาม ชาวสยามทั่วฟ้าเทิดทูนองค์
 
 
ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35 [110.77.232.xxx] เมื่อ 26/01/2012 13:54
182
อ้างอิง

ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35
พระมหากษัตริย์ผู้ประกอบพระราชกรณียกิจโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยอย่างแท้จริง ตามปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม”
 
 
ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35 [110.77.232.xxx] เมื่อ 26/01/2012 13:55
183
อ้างอิง

ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35
พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยและของโลก เห็นได้จากโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ เช่น
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   และนายโคฟี่  อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัลเกียรติยศด้านการพัฒนา (United Nations Development  Programme Award) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
 
 
ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35 [110.77.232.xxx] เมื่อ 26/01/2012 13:56
184
อ้างอิง

ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35
ท้าวเหนือหัวเก้าไกรเกรียงยศ บุรีสราญรสเนื่องทรงธรณินทร์ แม้นสิ้นพลแม้นสิ้นขวัญ ราชันมิหมอบราบอัคคิน สรพสิ้นเพื่อทุกไพร่ฟ้าไพร่ไทย สมไตรจักรยอยศกษัตรีย์ สยามราษฎร์ศรีน้อมประณตมิ่งภูบาลจากหทัย ขอพระยศยิ่งเกรียงไกร ขอพระพลานามัยไป่มัวมน ขอฝนพระทัยไหลรินกลับ สมมติราชาจอมเจ้ารัตนยะยับสมยอยศยิ่งแล
 
 
ร้อย.ปสส.ที่ 2 ส.พัน.35 [110.77.232.xxx] เมื่อ 26/01/2012 13:58
185
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

พระบารมีแผ่โอบเอื้อปวงชน
สมเด็จพระภูมิพลเกียรติก้อง
เหล่าพสกนิกรหลายหลากเนืองนอง
สดุดีแซ่ซร้องเทิดไท้องค์ราชา

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.10.xxx] เมื่อ 27/01/2012 11:24
186
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 กราบบังคมพระบรมบพิตรราช
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติองอาจศรี
ภูมิพลพระพ่อจอมธานี
ขอทรงมีพระชนม์ยั้งยิ่งยืนนาน

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.0.xxx] เมื่อ 30/01/2012 14:33
187
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

อภิวาทเอ่ยพระคุณพระองค์เอก
ธ ดิเรกเพื่อประชามหาศาล
ปวงชนไทยแซ่ซร้องสาธุการ
ขอพระชนม์ยืนนานตลอดไป

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.12.xxx] เมื่อ 31/01/2012 20:10
188
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรตลอดไป
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.1.xxx] เมื่อ 1/02/2012 14:10
189
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 ขอเทิดทูนองค์ไท้ไทยทั้งชาติ
องค์พระบาทฯภูมิพลชนสยาม
ขอพระองค์ทรงพระยศยิ่งงดงาม
ขาวสยามถวายพระพรภูธรเอย
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.12.xxx] เมื่อ 2/02/2012 20:49
190
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สมเด็จองค์พระภูบาลล้นเกล้า
ข้าพระบาทปวงพสกนิกรหลายเหล่า ถวายพร
พระผู้เป็นบิดรแห่งชาติเชื้อ ประชาไทย

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.47.xxx] เมื่อ 6/02/2012 06:51
191
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สมเด็จองค์พระภูบาลล้นเกล้า
ข้าพระบาทปวงพสกนิกรหลายเหล่า ถวายพร
พระผู้เป็นบิดรแห่งชาติเชื้อ ประชาไทย

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.47.xxx] เมื่อ 6/02/2012 06:51
192
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 ขอน้อมนำดำรัสกษัตริย์เจ้า
ไว้เหนือเกล้าดวงใจไทยทั้งผอง
อยู่พอเพียงดำรงเยี่ยงตามครรลอง
ไทยเมืองทองสุขสวัสดิ์พัฒนา

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.37.xxx] เมื่อ 7/02/2012 07:06
193
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

อภิวาทองค์พระบาทราชันย์

ขอทรงพระเกษมสันต์สุขยิ่ง

ปวงพสกนิกรถวายพรทุกสิ่ง

ขอพระเป็นขวัญมิ่งปกเกล้าชาวประชา

 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.9.xxx] เมื่อ 8/02/2012 15:00
194
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

  ศิระกรานองค์ภูบาลสยามราช
ข้าพระบาทฯ ขอน้อมนำจดจำถึง
พระมหากรุณายังตราตรึง
ปวงชนซึ้งในพระคุณ ธ หนุนนำ

 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.45.xxx] เมื่อ 9/02/2012 12:03
195
อ้างอิง

1234
 รัก...รวมกัน สามัคคี เป็นพี่น้อง
ชาติ...ทั้งผอง ปกไว้ อย่าให้สูญ
ศาสน์..ยึดเหนี่ยว รวมน้ำใจ ไทยเกื้อกูล
กษัตริย์..ทูน เทิดไว้ ปวงไทยเรา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
1234 [182.52.114.xxx] เมื่อ 10/02/2012 14:32
196
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สมเด็จองค์พระภูบาลล้นเกล้า
ข้าพระบาทปวงพสกนิกรหลายเหล่า ถวายพร
พระผู้เป็นบิดรแห่งชาติเชื้อ ประชาไทย

 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [180.180.198.xxx] เมื่อ 10/02/2012 15:22
197
อ้างอิง

1234
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
1234 [182.52.114.xxx] เมื่อ 10/02/2012 16:05
198
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

   ถวยพระพรบพิตรเจ้าจอมธรรม
กระแสพระดำรัสนำน้อมใส่เกล้า
ข้าพระบาทสำนึกด้วยในพระคุณ
พระค้ำจุนก่อเกื้อโอบเอื้อปวงประชา


   
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [180.180.197.xxx] เมื่อ 13/02/2012 13:27
199
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก  เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
เทิดมาตุภูมิ station_time@hotmail.com [223.206.129.xxx] เมื่อ 13/02/2012 15:27
200
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

อภิวาทบรมราชบพิตร
ขอตั้งจิตระลึกในใจถวาย
ขอพระองสำราญสุขวรกาย
ข้าทั้งหลายถวายบาทเป็นราชพลี

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.4.xxx] เมื่อ 14/02/2012 15:34

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น