heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34998283
แสดงหน้า60643786
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329867 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
221
อ้างอิง

อัญชลี
 พ่อเป็นผู้คิดค้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ให้จักพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้นกันในตัว  มีความรู้  รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง  รวมทั้งมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  ขยันอดทน  และมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:25
222
อ้างอิง

อัญชลี
 พ่อเป็นผู้ทำงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชนคนไทย  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในทุก  ๆ  ด้าน 
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:25
223
อ้างอิง

อัญชลี
 พ่อเป็นมิ่งขวัญของชาติ  เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยให้ผนึกแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:29
224
อ้างอิง

อัญชลี
 พ่อเป็นนักพัฒนา  มีความรอบรู้ในทุก  ๆ  ด้าน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย  และพ่อมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาทุก  ๆ  ปัญหาอย่างครบวงจร  ถาวรและยั่งยืน  ตามหลัก  “ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:29
225
อ้างอิง

อัญชลี
 พ่อเหนื่อยเพื่อเรามามากแล้ว.......ลูกคนนี้ขอเดินตามรอยเท้าพ่อ......จะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์และผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย................
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:30
226
อ้างอิง

อัญชลี
 ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจให้ประชาชนของพระองค์
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:30
227
อ้างอิง

อัญชลี
 ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและความเสียสละเพื่อลูก
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:30
228
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ทรงเป็นห่วงประชาชนทุกหมู่เหล่า  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีความสุขกับการดำรงชีวิต
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:32
229
อ้างอิง

อัญชลี
 ทรงใช้พระราชปรีชาญาณ  และสติปัญญา  วิริยะอุตสาหะ  ตลอดจนความองอาจและกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่อย่างท้วมท้น  ในการนำประเทศให้พ้นภัย
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:32
230
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ทรงให้การศึกษาแก่คนไทยทุกคน
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:34
231
อ้างอิง

อัญชลี
 ทรงเป็นผู้ให้และทำให้คนไทยทุกคนมีความสุข
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:34
232
อ้างอิง

อัญชลี
 ในหลวงของเรา  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนปวงชนชาวไทยรักและเทิดทูนไว้สูงสุดในดวงใจคนไทย  เพราะพระองค์เป็นดุจศูนย์รวมใจคนไทยทุกดวง  เห็นได้จากการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน  ณ  สถานที่ใด  จะมีราษฎรของพระองค์ที่ทราบข่าวไปเฝ้ารับเสด็จตามริม  ๒  ข้างถนนพระราชดำเนินเสมอ  โดยมิได้สนใจว่าต้องรอรับเสด็จนานสักเพียงใด  หรือร้อนหนาวสักแค่ไหนก็ตาม  เพียงแค่ต้องการรับเสด็จและส่งเสด็จ  แค่นี้ก็ได้ความปลื้มปิติในดวงใจคนไทยเพียงพอแล้ว
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:35
233
อ้างอิง

Joky
 นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ  พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายของพระองค์อย่างหนัก  จนมีคำกล่าวว่า  “ไม่มีที่แห่งใด  ในผืนแผ่นดินไทยที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไปถึง”  ทำให้พระองค์ทราบปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรของพระองค์โดยพระองค์เอง  ผ่านการซักถามและเข้าถึงพื้นที่  และพระองค์สามารถแก้ไขปัญหาในทุก  ๆ  พื้นที่ที่พระองค์เสด็จไปรับทราบปัญหาอย่างครบถ้วนและถาวรตลอดมา
 
 
Joky [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:37
234
อ้างอิง

Joky
 โครงการตามแนวทางพระราชดำริมากกว่า  ๓,๐๐๐  โครงการ  โดยแบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  ตัวอย่างในทุก  ๆ  ภาค  รวม  ๖  ศูนย์  และศูนย์เรียนย่อย  ๆ  อีกมากมายเป็นสิ่งที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ในการแก้ไขปัญหา  เน้นทุกด้าน  ครบวงจร  และเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรต่อเนื่อง
 
 
Joky [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:37
235
อ้างอิง

Joky
 ปัญหาทุก  ๆ   ด้าน  ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริและรับสั่งหน่วยงาน,  ภาคเอกชน ในการแก้ปัญหา  เช่น  ปัญหาการเมือง,  ปัญหาเรื่องดิน,  น้ำ,  ต้นไม้,  อาชีพ  ฯลฯ  ผ่านโครงการต่าง  ๆ  เช่น  โครงการแกล้งดิน,  โครงการฝนเทียมพระราชทาน,  โครงการกังหันลมชัยพัฒนา  ฯลฯ  ล้วนแต่มาจากพระราชดำริของในหลวง  เพื่อแก้ปัญหาแก่ราษฎรของพระองค์แทบทั้งสินyes
 
 
Joky [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:38
236
อ้างอิง

Joky
 ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงความกตัญญูอย่างมาก
พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องความกตัญญู  เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นต่อพระราชบิดา,  พระราชมารดา,  รวมกระทั้งพระพี่นางเธอฯ  พระองค์ทรงดูแลปรนนิบัติ  ทั้ง  ๓ พระองค์  เป็นอย่างดี  ทั้งขณะมีพระชนม์ชีพอยู่  และหลังจากเสด็จสวรรคตแล้วก็ตาม
 
 
Joky [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:40
237
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เฉลิมราชเบื้องบาทกษัตรา
ธ ภูมิพลราชาเอกไท้
ปวงพสกนิกรต่างพร้อมรวมใจ
ด้วยสำนึกในพระคุณเปี่ยม ท่วมท้นเอนกนันต์
 
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.46.xxx] เมื่อ 2/03/2012 11:54
238
อ้างอิง

ฝกบฯ พัน.สร.๕
 สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติราษฎร์ทั้งหลาย
พระลำบากเหนื่อยยากพระวรกาย
เราทั้งหลายสำนึกน้อมพระจอมคุณ
 
ฝกบฯ พัน.สร.๕ [118.173.47.xxx] เมื่อ 6/03/2012 07:05
239
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ถวายพระพรเบื้องบาทภูวนัย
ปกเกล้าเหล่าไทยทั่วหล้า
ข้าพระบาทต่างน้อมสำนึกคุณ
ขอพระองค์เจริญยิ่งเป็นมิ่งขวัญประชา
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.8.xxx] เมื่อ 6/03/2012 17:32
240
อ้างอิง

noteting
๑.ท่านเป็นแบบตัวอย่างคนที่ขยัน  ไม่มีคนไหนที่ขยันทำงานได้อย่างในหลวง ท่านทำงานตลอดเวลา
๒.ท่านเป็นแบบอย่างของคนที่ประหยัด  ท่านเป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่าง แต่ท่านสามารถประหยัด และใช้ของทุกอย่างอย่างมีคุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
๓.ท่านเป็นแบบอย่างของนักปกครอง  ท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมจริงๆ  ท่านไม่เคยกดขี่ข่มเหงประชาชนเลย มีแต่การให้ แก่ประชาชนของท่าน ท่านไม่ต้องการอะไรนอกจากเป็นประชาชนของท่าน มีความเป็นอยู่ที่ดี และพอเพียง
๔.ท่านเป็นแบบอย่างของลูกที่กตัญญูกตเวทิตามาก  ท่านได้ปฏิบัติและประพฤติตามคำสั่งสอนของสมเด็จย่าตลอด  ทั้งเป็นพ่อที่ดูแลลูกได้ดี ให้เป็นคนดี และทำประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนของท่านตลอด
๕.ท่านเป็นพ่อของประชาชนในประเทศไทยทุกคนที่คอยดูแลลูกของท่านไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสอนที่ท่านทรงตรัส แต่ละครั้งท่านจะคอยสั่งสอน ประชาชนของท่านตลอด เช่น ที่ท่านคอยเตือนลูกของท่านว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ท่านทรงเปรียบเสมือนว่าเราทุกคนคือลูกของท่าน  ทั้ง ๖๐ กว่าล้านคน ตลอดเวลา  ท้ายสุดผมได้นำคำพูดของท่านมาปฏิบัติอย่างหนึ่ง คือ คนเราจะรวยหรือจน และได้มีอาชีพอะไรก็ตามขอให้รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:28

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น