heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37829289
แสดงหน้า63475938
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344523 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27788
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
เราภูมิใจมากที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
ชีวิตของคนไทยหลายคนดีขึ้นได้ก็เพราะพระองค์ท่าน
หลายพื้นที่หลายจังหวัดเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะพระองค์ท่าน
ไม่มีใครเลยที่จะไม่รักพระองค์ท่าน
บอกตรงๆนะ ให้บรรยายมาเป็นคำพูดน่ะไม่หมดหรอก
แต่ทุกสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราทุกคนอยู่แล้ว
ขอเพียงแค่ทุกคนเป็นคนดี แค่นี้พระองค์ท่านก็ดีใจแล้ว
เราภูมิใจมากที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
ชีวิตของคนไทยหลายคนดีขึ้นได้ก็เพราะพระองค์ท่าน
หลายพื้นที่หลายจังหวัดเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะพระองค์ท่าน
ไม่มีใครเลยที่จะไม่รักพระองค์ท่าน
บอกตรงๆนะ ให้บรรยายมาเป็นคำพูดน่ะไม่หมดหรอก
แต่ทุกสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราทุกคนอยู่แล้ว
ขอเพียงแค่ทุกคนเป็นคนดี แค่นี้พระองค์ท่านก็ดีใจแล้ว


 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 8/07/2012 20:46
27789
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘

พ่อคือพระ คือครู คือผู้ให้
คือแรงใจ ให้เรา ไม่หวังผล
พ่อให้รัก ให้กำเนิด เกิดเป็นคน
จะยากดี มีจน ขอเกิดเป็นลูกพ่อพ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส
ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น
ขอพรพระไตรรัตน์จำรัสโลก ดลสร่างโศกเกษมสุขทุกข์สร่างเข็ญ
ให้พระองค์ผุดผ่องดุจดวงเพ็ญ ขอทรงเป็นมิ่งขวัญนิรันดร์ตลอดไป

 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 8/07/2012 20:48
27790
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
 
1.ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่ม ทรงพระเจริญ
2.ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
3.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของชาวสยาม
รวมใจ รัก ในหลวง
4.พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
5.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
6.ขอพระแม่ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชน
7.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
8.ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ
9.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา
10.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 10/07/2012 06:38
27791
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑๕.ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
๑๖. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
๑๗. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
๑๘. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๑๙. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
๒๐. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๒๑. เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้
๒๒. เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
๒๓. ข้าพเจ้าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ
๒๔. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง
๒๕. ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๖. ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน๒๗. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ

๒๘. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๙. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๓๐. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 10/07/2012 06:44
27792
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ
๒.ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๓.พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๔.ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
๕.ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๗.ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
๘.รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๙.ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพ่อหลวง
๑๐.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ
๑๒. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
๑๓. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๑๔. ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 10/07/2012 06:51
27793
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
  • ยอดกษัตริย์นักพัฒนา
  • พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
  • ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
  • บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
  • พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
  • พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ
  • พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
  • พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา
  • พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 10/07/2012 20:31
27794
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
1.รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน
2. สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
3.พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช
4.น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน
5.ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักครั้ง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า
6.นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า
5.เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
6.“ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ
7.“หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
8.“ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
9“พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
10. โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธxxxรรักษา ข้าบริภาณภักดี
ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ
ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร
บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี... 
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 11/07/2012 09:25
27795
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
1.ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
2.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
3.เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4. LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง
5. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
6.พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
7.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
8.พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม
ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9.ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
10.
คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย 
1.ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
2.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
3.เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4. LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง
5. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
6.พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
7.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
8.พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม
ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9.ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
10.
คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย 
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 11/07/2012 09:27
27796
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน  
เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก  เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว  
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
เทิดมาตุภูมิ station_time@hotmai.com [49.49.188.xxx] เมื่อ 11/07/2012 19:38
27797
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
1. ไม่มีอีกแล้วที่จะหาพระมหากษัตริย์ ประเสริฐดีเลิศอย่างนี้
2. ขอทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อพ่อหลวง
3. เป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจคือพระมหากษัตริย์ไทย
4. ไม่มีประชาชนในประเทศใดในโลกโชคดีเท่าประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระผู้มีเมตตา พระองค์ทรง
เป็นนักพัฒนา และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไมมีวันหยุด โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
5. ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว พืชไร่ใกล้ตายฝนแล้งเมื่อใด มีน้ำศักดิ์สิทธิ์คือฝนหลวงคอยช่วยเหลือตลอดเวลา
6. ฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของฉันคือxxxน คือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกข้าพุทธเจ้าจะจดจำไว้จนวันตาย
7. ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การดำเนินชีวิต
8. ร่มไทรใหญ่ใหญ่ใบหนา แม้นนกกายังอาศัย ภายใต้ร่มธงไทย พระองค์ทรงนำไทยพ้นภัยพาล
9. ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น
10. เราจะไม่เพียงแค่รักในหลวงเท่านั้น แต่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงความปรารถนาในพระราชหฤทัย ด้วยการเป็น

พลเมืองไทยที่มุ่งดีมุ่งเจริญ 
1. ไม่มีอีกแล้วที่จะหาพระมหากษัตริย์ ประเสริฐดีเลิศอย่างนี้
2. ขอทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อพ่อหลวง
3. เป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจคือพระมหากษัตริย์ไทย
4. ไม่มีประชาชนในประเทศใดในโลกโชคดีเท่าประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระผู้มีเมตตา พระองค์ทรง
เป็นนักพัฒนา และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไมมีวันหยุด โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
5. ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว พืชไร่ใกล้ตายฝนแล้งเมื่อใด มีน้ำศักดิ์สิทธิ์คือฝนหลวงคอยช่วยเหลือตลอดเวลา
6. ฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของฉันคือxxxน คือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกข้าพุทธเจ้าจะจดจำไว้จนวันตาย
7. ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การดำเนินชีวิต
8. ร่มไทรใหญ่ใหญ่ใบหนา แม้นนกกายังอาศัย ภายใต้ร่มธงไทย พระองค์ทรงนำไทยพ้นภัยพาล
9. ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น
10. เราจะไม่เพียงแค่รักในหลวงเท่านั้น แต่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงความปรารถนาในพระราชหฤทัย ด้วยการเป็น

พลเมืองไทยที่มุ่งดีมุ่งเจริญ 
อ 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 12/07/2012 07:21
27798
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
1.พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
2.พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ ทรงพระเจริญ
3.ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว
4.แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่น
ไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์
5.พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือ
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต
6.พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง
7.พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน
8.น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
9.เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
10.
น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข 
1.พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
2.พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ ทรงพระเจริญ
3.ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว
4.แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่น
ไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์
5.พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือ
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต
6.พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง
7.พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน
8.น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
9.เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
10.
น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข 
อ 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 12/07/2012 09:13
27799
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
เทิดมาตุภูมิ station_time@hotmai.com [223.204.9.xxx] เมื่อ 12/07/2012 10:49
27800
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า
เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย

 
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.25.xxx] เมื่อ 12/07/2012 15:00
27801
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘

เศรษกิจพอเพียงเพียงพอใช้

ทรัพย์ที่ได้พึงประมาณการซื้อหา

รู้พอดีเก็บหอมออมเงินตรา

เพื่อวันหน้าคราลำบากไม่ยากจน

กรอบแนวคิด ห้าส่วนควรตระหนัก

ยึดเป็นหลักบริหารพลันเกิดผล

พระราชดำรัสปรัญญาสู่สากล

น้อมกมลตามรอยพ่อ...เศรษกิจพอเพียง

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 12/07/2012 20:30
27802
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
1.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
2. พ่อหลวง คือ พ่อเรา
3. พ่อหลวง คือผู้ให้
4. พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
5. พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
6. พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
7. พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
8. พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
9. พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
10. รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
11. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
12. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
13. ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
14. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
15. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
16. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
17. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
18. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
19. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
20. ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
21. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญ องค์ ราชันย์
22. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
23. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
24. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
25.ทรงยึดหลักศาสนา ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม
26. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
27. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
28. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
29. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
30. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
31.ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
32.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
33.เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
34.LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง
35.เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
36.พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
37.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
38.พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอ พระองค์ทรงพระเจริญ
39.ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
40. คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย
41.รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน
42.สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
43.พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช
44.น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน
45.ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักทีนึง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า
46.นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า
47.เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
48.“ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
49.ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
50.ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
อ1.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
2. พ่อหลวง คือ พ่อเรา
3. พ่อหลวง คือผู้ให้
4. พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
5. พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
6. พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
7. พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
8. พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
9. พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
10. รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
11. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
12. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
13. ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
14. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
15. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
16. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
17. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
18. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
19. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
20. ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
21. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญ องค์ ราชันย์
22. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
23. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
24. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
25.ทรงยึดหลักศาสนา ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม
26. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
27. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
28. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
29. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
30. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
31.ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
32.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
33.เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
34.LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง
35.เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
36.พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
37.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
38.พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอ พระองค์ทรงพระเจริญ
39.ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
40. คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย
41.รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน
42.สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
43.พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช
44.น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน
45.ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักทีนึง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า
46.นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า
47.เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
48.“ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
49.ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
50.ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 13/07/2012 06:51
27803
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทรงหายจากประชวร

ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป

ทรงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปตลอด

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไปไปตลอด

'ขอพระองค์ทรงพระเจริญ'
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 13/07/2012 07:17
27804
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดพระเกียรติยอพระยศปรากฏไกล
ข้าพระบาทปวงชาวไทยน้อมถวาย
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญกาย
เจริญยิ่งมิวางวายตลอดกาล
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [209.73.132.xxx] เมื่อ 13/07/2012 17:20
27805
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 13/07/2012 19:16
27806
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 13/07/2012 19:20
27807
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๑.บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหนทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๒.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทยทุกหนแห่ง
๓.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของชาวพุทธ ทรงปกครองประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรม
๔.ทรงทำงานหนักเพื่อหาทางช่วยเหลือให้ลูกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ได้พ้นจากความทุกข์ยาก
๕.ทรงเป็นบิดาแห่งฝนหลวงความแห้งแล้ง ขจัดมอบความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดิน
๖.พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิด นักเขียนนักประดิษฐ์ นักวิจัย เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
๗.พระองค์ทรงเป็นพระผู้คุ้มครองปกป้องประชาชนให้พ้นภัย
๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รักและเทิดทูน ของประชาชนในทุกพื้นที่
๙.ทรงเป็นหลักชัย เพื่อให้พระสกนิกร ยึดเหนี่ยว
๑๐.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำรุงศาสนาทุกศาสนาทำให้ประเทศมีความสงบสุข
๑๑.พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีอิสรภาพในทางความคิดและแสดงออก
๑๒.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติ
๑๓.ในหลวงเป็นอัจฉริยะบุคคล ท่านมีพระปรีชาสามารถ ทรงคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาชนของพระองค์
๑๔.เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
๑๕.ประชาชนชาวไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ ที่มีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ
๑๖.ประเทศไทยของเราสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม
๑๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำหญ้าแฝกมาแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
๑๙.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพลิกฟื้นความแห้งแล้งกันดาร ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
๒๐.ประชาชนชาวไทยทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงเป็นล้นพ้น
๑.บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหนทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๒.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทยทุกหนแห่ง
๓.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของชาวพุทธ ทรงปกครองประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรม
๔.ทรงทำงานหนักเพื่อหาทางช่วยเหลือให้ลูกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ได้พ้นจากความทุกข์ยาก
๕.ทรงเป็นบิดาแห่งฝนหลวงความแห้งแล้ง ขจัดมอบความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดิน
๖.พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิด นักเขียนนักประดิษฐ์ นักวิจัย เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
๗.พระองค์ทรงเป็นพระผู้คุ้มครองปกป้องประชาชนให้พ้นภัย
๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รักและเทิดทูน ของประชาชนในทุกพื้นที่
๙.ทรงเป็นหลักชัย เพื่อให้พระสกนิกร ยึดเหนี่ยว
๑๐.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำรุงศาสนาทุกศาสนาทำให้ประเทศมีความสงบสุข
๑๑.พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีอิสรภาพในทางความคิดและแสดงออก
๑๒.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติ
๑๓.ในหลวงเป็นอัจฉริยะบุคคล ท่านมีพระปรีชาสามารถ ทรงคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาชนของพระองค์
๑๔.เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
๑๕.ประชาชนชาวไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ ที่มีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ
๑๖.ประเทศไทยของเราสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม
๑๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำหญ้าแฝกมาแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
๑๙.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพลิกฟื้นความแห้งแล้งกันดาร ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
๒๐.ประชาชนชาวไทยทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงเป็นล้นพ้น
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 14/07/2012 07:52

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น