heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35195504
แสดงหน้า60841059
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332611 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27808
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
- พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
- พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
- พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
- พระผู้มีแต่ให้
- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
- พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
- พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
- พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
- พระผู้มีแต่ให้
- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
- พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
- พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
- พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
- พระผู้มีแต่ให้
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 14/07/2012 16:49
27809
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
- ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
- สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
- ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
- บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จ 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 15/07/2012 08:35
27810
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ รู้เพียงพอก่อสุขทุกสถาน ทรงเสียสละมากล้นพ้นประมาณ ๖๐ ล้านดวงใจถวายพระพร
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 15/07/2012 09:18
27811
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 15/07/2012 10:51
27812
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 15/07/2012 15:52
27813
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 15/07/2012 18:36
27814
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทรงหายจากประชวร

ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป

ทรงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปตลอด

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไปไปตลอด 
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 16/07/2012 07:12
27815
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า
เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย

 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.44.xxx] เมื่อ 16/07/2012 13:34
27816
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๑. ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี
๒. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๓. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
๔. ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๕. บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 16/07/2012 15:40
27817
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๙๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
๙๒. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา หนึ่งเดียวในแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๙๓. ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
๙๔. ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
๙๕. จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระววรกายแข็งแรงเทอญ
๙๖. ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
๙๗. ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุดแด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
๙๘. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๙๙. พระพลานามันยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๐๐. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 17/07/2012 09:23
27818
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๑. โครงการเกษตรพอเพียง เป็นโครงการที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่พสกนิกรของพระองค์ได้อย่างยั่งยืน
๒. องค์ราชันมิ่งขวัญของปวงประชา เราปวงชนขอเทิดไท้ไว้เหนือเกล้า
๓. องค์ในหลวงทรงพระประชวร เพราะทรงงานหนักมาตลอด ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรเร็วไว
๔. พระบารมีล้นเกล้า ชาวประชาแซ่ซ้อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๕. ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ทรงมีแนวคิดทางด้านโครงการเกษตรพอเพียง ด้วยพระปรีชาสามารถยิ่ง
๖. ล้นเกล้าของชาวไทย จงพร้อมใจร่วมใจภักดิ์ รักและเทิดทูน
๗. ร้อยดวงใจ ร้อยรักสมัครสมานสามัคคี แด่ องค์พ่อหลวงของแผ่นดิน
๘. ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “องค์ภูมิพล”
๙. องค์ภูมิพล องค์มหาราชา คนไทยทั่วฟ้า ทั่วผืนแผ่นดินไทย เคารพและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
๑๐. พระราชินีองค์บารมีคู่องค์ภูมิพล ล้นเกล้าของชาวไทยแดนสยาม

 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 17/07/2012 10:16
27819
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
พ่อสอนให้รู้รักสามัคคี ทำความดีตามแนวที่พ่อชี้ให้พ่อสุขฤทัย
น้ำพระทัยทรงล้นพ้น ไทยทุกคนซาบซึ้งใจ
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 17/07/2012 12:42
27820
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

 
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.23.xxx] เมื่อ 17/07/2012 13:21
27821
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๑๖. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
๑๗. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
๑๘. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๑๙. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
๒๐. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๒๑. เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้
๒๒. เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
๒๓. ข้าพเจ้าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ
๒๔. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง
๒๕. ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๖. ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน๒๗. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ

๒๘. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๙. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๓๐. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 17/07/2012 15:40
27822
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๑.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ
๒.ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๓.พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๔.ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
๕.ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๗.ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
๘.รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๙.ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพ่อหลวง
๑๐.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ
๑๒. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
๑๓. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๑๔. ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๑๕.ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 17/07/2012 19:54
27823
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๕๑. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๕๒. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
๕๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๕๔. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๕๕. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๕๖. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกัน
๕๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง
๕๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด
๕๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
๖๐. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 17/07/2012 22:13
27824
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุยืนนาน นานเท่านาน
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.23.xxx] เมื่อ 18/07/2012 10:52
27825
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.40.xxx] เมื่อ 18/07/2012 14:28
27826
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 19/07/2012 07:20
27827
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 19/07/2012 07:43

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น