heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35193677
แสดงหน้า60839232
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332554 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27848
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ
 
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 23/07/2012 19:40
27849
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของชลชาวไทย ตลอดไป
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.15.xxx] เมื่อ 24/07/2012 08:49
27850
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
รู้รักสามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคำสามคำที่มีค่า มีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
รู้ การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 24/07/2012 10:04
27851
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
คำปฏิญาณตนของ ทหารรักษาพระองค์ แด่พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว ว่า
' ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า..(ทหารทุกนายกล่าวยศ นามของตนเอง)ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อ ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาท ทุกประการ'
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป”
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 24/07/2012 10:09
27852
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.15.xxx] เมื่อ 24/07/2012 10:48
27853
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 24/07/2012 18:31
27854
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 24/07/2012 18:33
27855
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 พระทรงเป็นพ่อพระของแผ่นดินที่เสียสละพระวรกายเพื่อส่วนรวม
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.26.xxx] เมื่อ 25/07/2012 09:12
27856
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
น้อมเกล้าอัญชลี พระภูมีกษัตริย์ไทย ทรงรักและห่วงใย ปวงประชามาเนิ่นนาน
 
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.26.xxx] เมื่อ 25/07/2012 10:43
27857
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 25/07/2012 16:49
27858
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 ขอให้พ่อหลวงอายุยืนนาน มีความสุขทุกวันตลอดไป
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.18.xxx] เมื่อ 26/07/2012 10:21
27859
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘

เศรษกิจพอเพียงเพียงพอใช้

ทรัพย์ที่ได้พึงประมาณการซื้อหา

รู้พอดีเก็บหอมออมเงินตรา

เพื่อวันหน้าคราลำบากไม่ยากจน

กรอบแนวคิด ห้าส่วนควรตระหนัก

ยึดเป็นหลักบริหารพลันเกิดผล

พระราชดำรัสปรัญญาสู่สากล

น้อมกมลตามรอยพ่อ...เศรษกิจพอเพียง

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 26/07/2012 11:23
27860
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ร่วมกันเถิดชาวไทยทุกแหล่งหล้า
ร่วมเบิกฟ้าเทิดพระเกียรติองค์เบื้องสูง
สิ่งเลวร้ายอย่าให้ใครเขาชักจูง
ใจมั่นมุ่งปกป้ององค์ราชันย์
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.9.xxx] เมื่อ 26/07/2012 17:48
27861
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.47.xxx] เมื่อ 27/07/2012 10:18
27862
อ้างอิง

ป.พัน.๕
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี


มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 


พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 14:17
27863
อ้างอิง

ป.พัน.๕
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี


มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 


พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 14:18
27864
อ้างอิง

ป.พัน.๕

 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 14:23
27865
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 14:25
27866
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
อภิวาทปิติอภิสมัย
วันมหามงคลของชาวไทย
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร
 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 14:26
27867
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 14:27

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น