heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35195116
แสดงหน้า60840671
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332598 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27888
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 15:10
27889
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่า ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน มีปัญหาการขาดสารไอโอ
ดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกเป็นจำนวนมาก และได้เข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงที่ตามเสด็จพระองค์อยู่เส มอ
ทำให้พระองค์ ทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก โดยได้ทรงเสด็จฯ
ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
และทอดพระเนตรการสาธิตการทำงานของเครื่องผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตและน้อมเกล้าฯ ถวาย
ซึ่งต่อมา พระองค์ได้พระราชทานต่อให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ที่ราษฎรประสบกับปัญหาการขาดสารไอโอดีน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 15:11
27890
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 เราควรทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้พ่อภูมิใจ
 
ป.พัน.๕ [113.53.2.xxx] เมื่อ 27/07/2012 15:12
27891
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
เทิดมาตุภูมิ station_time@hotmai.com [223.204.11.xxx] เมื่อ 30/07/2012 12:39
27892
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 
ขอให้พระองทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ

 
เทิดมาตุภูมิ station_time@hotmai.com [223.204.11.xxx] เมื่อ 30/07/2012 14:12
27893
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี


มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 


พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
 
ป.พัน.๕ [113.53.1.xxx] เมื่อ 30/07/2012 14:28
27894
อ้างอิง

ร้อย.บก.พัน.สร.๕
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
 
ร้อย.บก.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.37.xxx] เมื่อ 30/07/2012 15:40
27895
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
1. การดำรงตนให้อยู่ในการพอประมาณ พออยู่ พอกิน “ โครงการเกษตรพอเพียง ”
2. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยทุกหมู่เหล่า
3. พระองค์ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองพสกนิกร อย่างเที่ยงธรรม
4. พระทรงมีแนวทางพระราชดำริโครงการหลวง เพื่อปวงประชาโดยแท้
5. รักและเคารพ ยึดหมั่น ในสถาบันกษัตริย์สืบไป
6. “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ” พสกนิกรทุกหมู่เหล่านำไปใช้ ได้ผลมีความสุขและยั่งยืน
7.พระองค์ทรงเป็นมหาราช “นักพัฒนา” โดยแท้ ทั่วโลกต่างยอมรับในพระปรีชาสามารถยิ่ง
8.ขอน้อมนำพระราชดำรัส เอามาใส่ใจเป็นเครื่องนำพาในการตรองตน
9.ร้อยดวงใจ ร้อยรัก นำความสามัคคีสู่สันติสุข แด่...องค์ในหลวง
10.“ องค์ภูมิพล ” คือพลังของแผ่นดินโดยแท้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11.พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อคนไทยทุกหมู่เหล่า
12.บารมีมากล้นเหลือคณา เทิดไท้องค์เทวาให้แผ่ไพศาล
13.ศูนย์รวมประชา ศูนย์รวมบารมี องค์มหาราชาล้นเกล้า
14.พระราชดำรัส ก่อให้เกิดพลังแก่ปวงประชา นำพาให้พสกนิกรได้สุขสันต์
15.ใต้ร่มธงไทย ภูมิใจ มีองค์มหาราชา
16.มหาราช “ องค์ภูมิพล ” ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงประชา
17. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยในชาติ มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกัน
18. การที่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้
19. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายครากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนของพสกนิกรชาวไทย
20.ในหลวงของแผ่นดิน คือ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
21.โครงการเกษตรพอเพียง เป็นโครงการเกิดจากพระราชดำริของ พ่อหลวงของแผ่นดิน
22. คนไทย ใจไม่เป็นทาส จะไม่กระทำการทุกอย่าง ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสีย
23. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
24. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
25. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทย ที่เราเคารพนับถือ
26. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้น จะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
27. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายและพระราชหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
28. เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้ว ที่เป็นลูกของในหลวง
29. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติ มีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
30. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆ ปี
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 5/08/2012 10:53
27896
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
พระผ่านฟ้าปวงประชาต่างจงรัก

ด้วยประจักษ์พระบารมีที่ไพศาล

อีกพระคุณต่อไพร่ฟ้านาประการ

พระภูบาล-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 6/08/2012 07:13
27897
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดไท้องค์ เอกกษัตริย์ รัฐสยาม
สมญานาม ภูมิพล เหล่าชนผอง
อภิวาท กราบพระบาท น้อมเกล้ารอง
กล่าวแซ่ซ้อง ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.14.xxx] เมื่อ 6/08/2012 10:41
27898
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.14.xxx] เมื่อ 6/08/2012 13:40
27899
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑๖. รักและยึดมั่น ในสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด
๑๗. องค์ภูมิพลฯ ล้นเกล้าชาวไทย เทิดไว้เหนือปฐพีจนชีพสิ้น
๑๘. เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑๙. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎร
๒๐. ดุจร่มโพธิ์ใหญ่ แผ่ใบร่มเมือง สุขสันต์ลือเรื่อง ด้วยพระบารมี
๒๑. ในหลวงพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยคุณนานับประการ ต่อราษฎรของพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๒๒. ข้าฯ จักปกป้องสถาบันชาติด้วยชีวิต
๒๓. พระบารมีปกเกล้าของชาวไทย คือองค์ภูมิพลแห่งสยาม
๒๔. จักรักชาติจนชีวิตจะหาไม่ จักปกปักรักษาไว้จนชีพสิ้น แม้ชีพมลาย
๒๕. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
๒๖. ในหลวงพระองค์ทรงพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระองค์ ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย
๒๗. จากความที่แห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มฉ่ำ ก็ด้วยพระบารมี
๒๘. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
๒๙. เราจงน้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
๓๐. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/08/2012 09:30
27900
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/08/2012 16:40
27901
อ้างอิง

นศท. ศักดิ์นรินทร์ คำคลี่
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
    
นศท. ศักดิ์นรินทร์   คำคลี่

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
     
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร
 
                        
ชั้นปีที่ ๑
 
นศท. ศักดิ์นรินทร์ คำคลี่ [1.1.150.xxx] เมื่อ 7/08/2012 20:35
27902
อ้างอิง

นศท. จิรายุทธ พรมเรียน
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
heart     
นศท. จิรายุทธ  พรมเรียน

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
     
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร
                        
ชั้นปีที่ ๑
 
นศท. จิรายุทธ พรมเรียน [1.1.150.xxx] เมื่อ 7/08/2012 20:46
27903
อ้างอิง

นศท. เมฆา ทีสุกะ
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
heartheart    
  นศท. เมฆา  ทีสุกะ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
     
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร
           
             ชั้นปีที่ ๑
 
นศท. เมฆา ทีสุกะ [1.1.150.xxx] เมื่อ 7/08/2012 20:50
27904
อ้างอิง

นศท. ชัยพัฒน์ สว่างวัฒนา
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
    
นศท. ชัยพัฒน์  สว่างวัฒนา

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 
      ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร
                   
     ชั้นปีที่ ๑
 
นศท. ชัยพัฒน์ สว่างวัฒนา [1.1.150.xxx] เมื่อ 7/08/2012 20:56
27905
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๔๔๑ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย
๔๔๒ ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ
๔๔๓ เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป
๔๔๔ เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง
๔๔๕ กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
๔๔๖ โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
๔๔๗ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา
๔๔๘ พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง
๔๔๙ พระองค์ฯ ทรงเป็นที่เคารพสักการะแด่คนทั่วโลก
๔๕๐ ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง
๔๕๑ พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม
๔๕๒ พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์
๔๕๓ เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
๔๕๔ แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบเรา้เอกราช
๔๕๕ ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน
๔๕๖ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
๔๕๗ คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ
๔๕๘ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย
๔๕๙ เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก
๔๖๐ พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 8/08/2012 20:37
27906
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 9/08/2012 15:45
27907
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดทูนเทิดพระเกียรติสองพระองค์
ขอ ธ ทรงพระเจริญสุขเกษม
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.41.xxx] เมื่อ 10/08/2012 13:42

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น