heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35297043
แสดงหน้า60942609
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332873 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27928
อ้างอิง

ร้อย.ทพ.๔๗๐๘
- เหนือกล้าสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้ากษัตริย์ไทย
- พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย
- ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
- ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
- ร่วมพลัง สร้างสามัคคีเพื่อปกป้องสถาบัน
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง
- สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง
- หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ
 
ร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 27/08/2012 11:54
27929
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดทูนสถาบัน ป้องกันประเทศชาติ รักษาราชบัลลังก์ เลี้ยงชีพยังอย่างพอเพียง
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.13.xxx] เมื่อ 28/08/2012 06:09
27930
อ้างอิง

นศท.พีรวัส รัตน์ศรีจันทร์
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
นศท.พีรวัส รัตน์ศรีจันทร์ [180.183.172.xxx] เมื่อ 28/08/2012 19:47
27931
อ้างอิง

นศท.พีรวัส รัตน์ศรีจันทร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
นศท.พีรวัส รัตน์ศรีจันทร์ [180.183.172.xxx] เมื่อ 28/08/2012 19:48
27932
อ้างอิง

นศท.อนุศาสน์ เกียรติศักดิ์โสภณ
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
นศท.อนุศาสน์ เกียรติศักดิ์โสภณ time_smart@hotmail.com [113.53.199.xxx] เมื่อ 28/08/2012 20:26
27933
อ้างอิง

นศท.อนุศาสน์ เกียรติศักดิ์โสภณ
 ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญชาวไทย
 
นศท.อนุศาสน์ เกียรติศักดิ์โสภณ time_smart@hotmail.com [113.53.199.xxx] เมื่อ 28/08/2012 20:27
27934
อ้างอิง

นศท.อาลีฟ ดายะ
ทรงพระเจริญ
 
นศท.อาลีฟ ดายะ [113.53.199.xxx] เมื่อ 28/08/2012 20:30
27935
อ้างอิง

นศท.อาลีฟ ดายะ
 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
นศท.อาลีฟ ดายะ [113.53.199.xxx] เมื่อ 28/08/2012 20:31
27936
อ้างอิง

นศท.อิลมีฮาฟีซี เจ๊ะสารี
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
นศท.อิลมีฮาฟีซี เจ๊ะสารี [113.53.198.xxx] เมื่อ 28/08/2012 22:46
27937
อ้างอิง

นศท.อิลมีฮาฟีซี เจ๊ะสารี
 เรารักในหลวง
 
นศท.อิลมีฮาฟีซี เจ๊ะสารี [113.53.198.xxx] เมื่อ 28/08/2012 22:46
27938
อ้างอิง

นศท.อิสฮาคร์ สติยมานะ
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 
นศท.อิสฮาคร์ สติยมานะ i_shark2009@hotmail.com [49.49.96.xxx] เมื่อ 28/08/2012 22:48
27939
อ้างอิง

นศท.ริฎวาน จารง
 ทรงพระเจริญ
 
นศท.ริฎวาน จารง [113.53.198.xxx] เมื่อ 28/08/2012 22:48
27940
อ้างอิง

นศท.อิสฮาคร์ สติยมานะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
นศท.อิสฮาคร์ สติยมานะ i_shark2009@hotmail.com [49.49.96.xxx] เมื่อ 28/08/2012 22:48
27941
อ้างอิง

นศท.ริฎวาน จารง
 long live the king
 
นศท.ริฎวาน จารง [113.53.198.xxx] เมื่อ 28/08/2012 22:49
27942
อ้างอิง

คนของแผ่นดิน
 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทุกอย่างที่คนไทยเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพรักของคนไทยทุกคน จงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงเกษมสำราญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทย ตลอดกาลนาน
 
คนของแผ่นดิน jo_aekechoi_13@hotmail.com [49.48.169.xxx] เมื่อ 29/08/2012 10:43
27943
อ้างอิง

คนของแผ่นดิน
  ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล
 
คนของแผ่นดิน jo_aekechoi_13@hotmail.com [49.48.169.xxx] เมื่อ 29/08/2012 10:45
27944
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ด้วยพระบารมีแห่งในหลวง จึงก่อเกิดโครงการต่างๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อปวงชนทุกทั่วหน้า พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่าน พสกนิกรต่างรู้สึกสำนึกเป็นล้นพ้น
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.13.xxx] เมื่อ 29/08/2012 11:39
27945
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
พระผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.25.xxx] เมื่อ 30/08/2012 10:00
27946
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.206.169.xxx] เมื่อ 31/08/2012 10:58
27947
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
  ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทุกอย่างที่คนไทยเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพรักของคนไทยทุกคน จงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงเกษมสำราญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทย ตลอดกาลนาน
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.206.169.xxx] เมื่อ 31/08/2012 11:01

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น