heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35065828
แสดงหน้า60711332
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330171 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27948
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน
ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง
และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.206.169.xxx] เมื่อ 31/08/2012 11:02
27949
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.206.169.xxx] เมื่อ 31/08/2012 11:07
27950
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทอญ
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.206.169.xxx] เมื่อ 31/08/2012 11:09
27951
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำ พระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ท่านด้วยเทอญ
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.206.169.xxx] เมื่อ 31/08/2012 11:11
27952
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.206.169.xxx] เมื่อ 31/08/2012 11:13
27953
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งองค์ “พระภูมิพลมหาราช” พระผู้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.29.xxx] เมื่อ 31/08/2012 13:08
27954
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.204.233.xxx] เมื่อ 3/09/2012 10:45
27955
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 การ ประหยัดและการทุ่นแรง ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นอันเป็นพื้นฐาน ควรพยายามใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สภาวะของบ้านเมือง เกิดการประหยัดอย่างแท้จริง แสดงให้คนไทยทั้งหลายได้ประจักษ์ชัด และตระหนักแน่ในพระปรีชาสามารถที่เฉียบแหลม พระสติปัญญาสุขุม พระบรมราชวินิจฉัยรอบคอบ และอุดมด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง
นำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.204.233.xxx] เมื่อ 3/09/2012 10:48
27956
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 ทรงยึด หลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.204.233.xxx] เมื่อ 3/09/2012 10:55
27957
อ้างอิง

ช.พัน.๔ ร้อย.๓
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
 
ช.พัน.๔ ร้อย.๓ jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.204.233.xxx] เมื่อ 3/09/2012 10:56
27958
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดพระเกียรติองค์บพิตรทศพิธราช
บรมนาถจักรีศรีสยาม
ภูมิพลภูมิแผ่นดินสมญานาม
ข้าพระบาทขอตามดำเนินรอย
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.0.xxx] เมื่อ 3/09/2012 11:50
27959
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ 
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน 
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน 
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน 
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ 
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน 
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน 
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:27
27960
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน 
ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ 
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง 
และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:28
27961
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า 
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล 
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ 
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:29
27962
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ 
แปดสิบสี่ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ 
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน 
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:29
27963
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน 
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร 
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร 
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:30
27964
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล 
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน 
๖๔ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ 
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:30
27965
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
๘๔ พรรษามหาราช ทรงประกาศชาติระบือชื่อสยาม 
ไทยแซ่ซ้องก้องเกียรติ หล้าฟ้าธาราม 
กิจเกริกงามนามเป็นศรีจักรีวงศ์ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:31
27966
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:31
27967
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น 
พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:31

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น