heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38349743
แสดงหน้า63996551
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344749 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27968
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า 
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:32
27969
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ 
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า 
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช 
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:33
27970
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น 
พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:34
27971
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล 
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน 
๖๔ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ 
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:34
27972
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระองค์เป็นยื่งกว่ามหากษัตริย์ พระเป็นอัจฉริยะล้ำนำสมัย 
พระใบบุญอุ่นเกล้าเหล่าชาวไทย พระยิ่งใหญ่เหมาะสมเหมือนสมญา 
เป็นอัครศิลปินปิ่นนักปราชญ์ จึ่งทวยราษฎร์เริงรื่นชื่นหรรษา 
ด้วยดวงจิตโสมนัสเปี่ยมศรัทธา ถวายสมัญญา 'มหาราช' 
ราษฎร์ชื่นชม ความจงรักภักดีต่อสถาบันอัสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม แผ่ไพศาลให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ภยันอันตรายใดๆ จงแพ้พ่ายในพระบารมีพ่อหลวงของปวงประชา ' ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:35
27973
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ 
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี 
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:36
27974
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:36
27975
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา 
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน 
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล 
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ… 
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย 
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน 
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล 
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:37
27976
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
องค์กษัตริย์ภูมิพลมหาราช 
มหาปราชญ์แผ่นดินไทยทั้งผอง 
ทรงครองราชย์โดยธรรมตามครรลอง 
เฉลิมฉลองพระพรรษาข้าผองชน 
5 ธ.ค. วันสุขขี พระภูมีองค์เหนือหัวทั่วทุกหน 
84 พรรษา พระบารมีจักดาลดล 
พระชีพชนม์ยั่งยืนนานทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:37
27977
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
๘๔ พรรษามหาราช ทรงประกาศชาติระบือชื่อสยาม 
ไทยแซ่ซ้องก้องเกียรติ หล้าฟ้าธาราม 
กิจเกริกงามนามเป็นศรีจักรีวงศ์ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:38
27978
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ 
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง 
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง 
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี 
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ 
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี 
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ 
แปดสิบสี่ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ 
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน 
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:38
27979
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า 
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:39
27980
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ 
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า 
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช 
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:39
27981
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี 
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง 
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา 
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:39
27982
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช 
อภิวาทปิติอภิสมัย 
วันมหามงคลของชาวไทย 
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:40
27983
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ 
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน 
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน 
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน 
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ 
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน 
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน 
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:40
27984
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล 
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน 
๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ 
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:40
27985
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล 
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน 
๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ 
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:41
27986
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน 
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:41
27987
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย 
รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา 
ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า 
ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:41

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น