heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35038386
แสดงหน้า60683890
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330035 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27988
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี 
ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย 
ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย 
เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:42
27989
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า 
เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:43
27990
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น 
๖๐ ปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล 
“ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน 
ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:43
27991
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย 
ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย 
กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:43
27992
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม 
๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี 
ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่ 
พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:44
27993
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ 
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง 
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง 
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:44
27994
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล 
ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล 
๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์ 
ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:44
27995
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ 
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี 
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:45
27996
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก 
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส 
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ 
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:46
27997
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ 
เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี 
ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี 
น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย 
ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ 
เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:47
27998
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ 
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี 
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:47
27999
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
องค์กษัตริย์ภูมิพลมหาราช 
มหาปราชญ์แผ่นดินไทยทั้งผอง 
ทรงครองราชย์โดยธรรมตามครรลอง 
เฉลิมฉลองพระพรรษาข้าผองชน 
5 ธ.ค. วันสุขขี พระภูมีองค์เหนือหัวทั่วทุกหน 
84 พรรษา พระบารมีจักดาลดล 
พระชีพชนม์ยั่งยืนนานทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:48
28000
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ศูนย์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง 
ธ ที่พึ่งปวงประชา 
กรณียกิจทั่วพารา 
เพื่อนำมาความร่มเย็น 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:48
28001
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง 
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ 
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด 
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี 
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก 
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี 
ขอน้อมใจถวายความภักดี 
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:48
28002
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ 
เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี 
ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี 
น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย 
ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ 
เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย 
เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร 
เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอ
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:49
28003
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระองค์เป็นยื่งกว่ามหากษัตริย์ พระเป็นอัจฉริยะล้ำนำสมัย 
พระใบบุญอุ่นเกล้าเหล่าชาวไทย พระยิ่งใหญ่เหมาะสมเหมือนสมญา 
เป็นอัครศิลปินปิ่นนักปราชญ์ จึ่งทวยราษฎร์เริงรื่นชื่นหรรษา 
ด้วยดวงจิตโสมนัสเปี่ยมศรัทธา ถวายสมัญญา 'มหาราช' 
ราษฎร์ชื่นชม ความจงรักภักดีต่อสถาบันอัสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม แผ่ไพศาลให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ภยันอันตรายใดๆ จงแพ้พ่ายในพระบารมีพ่อหลวงของปวงประชา ' ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:50
28004
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่ 
พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:50
28005
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา 
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน 
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล 
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ… 
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย 
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน 
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล 
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:50
28006
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ศูนย์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง 
ธ ที่พึ่งปวงประชา 
กรณียกิจทั่วพารา 
เพื่อนำมาความร่มเย็น 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:51
28007
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ 
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย 
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ 
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ 
จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน 
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน 
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พึ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล 
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย 
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส 
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี 
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี 
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:51

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น