heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35122714
แสดงหน้า60768269
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332377 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28008
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ 
แปดสิบสี่ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ 
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน 
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:52
28009
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน 
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:53
28010
อ้างอิง

ป.พัน.๕
 
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม 
๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี 
ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่ 
พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน.๕ [113.53.43.xxx] เมื่อ 7/09/2012 14:53
28011
อ้างอิง

นศท ดาริส เหล็ปาน
 ขอทรงพระเจริญ    นศท ชั้นปีที่ 2 หมวด 1 หมู่ 1   
 
นศท ดาริส เหล็ปาน torres_number9@hotmail.com [223.207.176.xxx] เมื่อ 9/09/2012 21:58
28012
อ้างอิง

กฤตบุญ
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
 
กฤตบุญ [101.108.28.xxx] เมื่อ 10/09/2012 10:10
28013
อ้างอิง

กฤตบุญ
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
 
 
กฤตบุญ [101.108.28.xxx] เมื่อ 10/09/2012 10:12
28014
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:31
28015
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก 
เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา 
พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ 
สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล 
บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:32
28016
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:34
28017
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า
น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย
ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล
ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี
ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:36
28018
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:37
28019
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:37
28020
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:38
28021
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จ นวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:38
28022
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:39
28023
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแผ่นดิน และพสกนิกรชาวไทย
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:39
28024
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวประชาตลอดไป
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:40
28025
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 ร้อยดวงใจชาวไทยสมัครสมาน หกสิบล้านความจงรักร่วมร้อยส่ง
ให้พ่อหลวงอยู่คู่ฟ้ายั่งยืนยง สืบดำรงร่มโพธิ์ไทรแผ่นดินเรา
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:41
28026
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 อยากให้คนไทย ทำความดีเพื่อถวายในหลวง
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:41
28027
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@hotmail.com [180.183.216.xxx] เมื่อ 10/09/2012 11:42

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น