heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34959556
แสดงหน้า60605057
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329600 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28048
อ้างอิง

ป.พัน ๕
 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 13:55
28049
อ้างอิง

ป.พัน ๕
 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 13:55
28050
อ้างอิง

ป.พัน ๕
 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 13:59
28051
อ้างอิง

ป.พัน ๕
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:00
28052
อ้างอิง

ป.พัน ๕
  ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:05
28053
อ้างอิง

ป.พัน ๕
 อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ
อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ
อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
ทีฆายุโห โหตุ อโรโค โหตุ
สุขิโต โหตุ ปรมินฺทมหาราชา
สิทฺธิกิจฺจํ สิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ
ปรมินทฺมหาราชวรสฺส ภวตุ สพฺพทา 

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลพระชนมสุขทุกประการ
จงมีแต่สมเด็จบรมบพิพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขอพระองค์ ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระพลานมัยทรงแข้งแรง
มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน 
ขอถวายพระพระ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:06
28054
อ้างอิง

ป.พัน ๕
อาศิรวาท

ใต้ร่มพระบารมี พระจักรีมหาวงศ์ 

แผ่นดินสยามคง รมย์สุขและร่มเย็น 

องค์ภูมิพลเจ้า พระล้นเกล้าทรงบำเพ็ญ

เพิ่มสุขละทุกเข็ญ พสกล้วนประทับใจ

หกสิบปี ธ ครองราชย์ นรชาติสุขหทัย 

พระองค์ประสงค์ใด ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:16
28055
อ้างอิง

ป.พัน ๕
ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล
ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล
๖๓ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์
ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:18
28056
อ้างอิง

ป.พัน ๕
 ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล
ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล
๖๓ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์
ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:18
28057
อ้างอิง

ป.พัน ๕
 ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน
ลุ ๕ ธันวามหาราช
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร 
ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
'วันพ่อแห่งชาติ' คือองค์อดิศร
พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:19
28058
อ้างอิง

ป.พัน ๕
พ่อสอนว่า 'จงรู้จักรับฟัง และแยกแยะให้ออก ระหว่างการประพฤติดี กับการประพฤติผิด ไม่ดี ถ้าคนเรารู้จักรับฟังความคิดเห็น ของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ไม่เข้าข้างอีกฝ่าย รู้จักใช้ความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ก็จะทำให้เหตุการณ์ หเหล่านั้นดีขึ้น หรือได้มาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำมาซึ่งความสงบสุข'
..................................................
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าบาท ราษฎรทุกผู้ ตลอดยิ่งจิรถิกาลเทอญ
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:20
28059
อ้างอิง

ป.พัน ๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความ อยู่ดีกินดีดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:23
28060
อ้างอิง

ป.พัน ๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความ อยู่ดีกินดีดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน
 
ป.พัน ๕ [180.183.172.xxx] เมื่อ 13/09/2012 14:24
28061
อ้างอิง

ฝยก.ป.5
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
 
ฝยก.ป.5 [180.183.223.xxx] เมื่อ 18/09/2012 09:45
28062
อ้างอิง

ฝยก.ป.5
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
 
ฝยก.ป.5 [180.183.223.xxx] เมื่อ 18/09/2012 09:54
28063
อ้างอิง

ฝยก.ป.5
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
 
ฝยก.ป.5 [180.183.223.xxx] เมื่อ 18/09/2012 09:56
28064
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดไท้เทิดพระคุณหนุนพระเกียรติ  พระบารมีปกเกล้าชาวสยาม
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.7.xxx] เมื่อ 18/09/2012 10:02
28065
อ้างอิง

ฝยก.ป.5
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
 
ฝยก.ป.5 [180.183.223.xxx] เมื่อ 18/09/2012 10:08
28066
อ้างอิง

ฝยก.ป.5
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
 
ฝยก.ป.5 [180.183.223.xxx] เมื่อ 18/09/2012 10:08
28067
อ้างอิง

ฝยก.ป.5
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
 
ฝยก.ป.5 [180.183.223.xxx] เมื่อ 18/09/2012 10:09

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น