heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35198080
แสดงหน้า60843636
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332722 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28108
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:45
28109
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:46
28110
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:48
28111
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานเทอญ
พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติ มีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:49
28112
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระบารมีแผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธารอมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:49
28113
อ้างอิง

ป.พัน 5
  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้
นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:49
28114
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:50
28115
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:50
28116
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:51
28117
อ้างอิง

ป.พัน 5
 เราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้ ควรที่จะรู้รักษาสามัคคี เพราะประเทศชาติ ไม่ได้มาง่าย ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ แลกพื้นแผ่นดินไว้
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:54
28118
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระองค์ ฯ จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:55
28119
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมในทุกๆด้าน เช่น ทรงชี้แจงให้ประชาชนมีอาชีพตามแบบอย่างของตัวเอง
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:56
28120
อ้างอิง

ป.พัน 5
  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:57
28121
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:57
28122
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้าพร้อมเสียสละเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:57
28123
อ้างอิง

ป.พัน 5
 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มครององค์ พระทรงธรรม
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:58
28124
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระเมตตาของทุกพระองค์ที่คอยช่วยเหลือ ให้ความเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา อย่างไม่เคยย่อท้อเหน็ดเหนื่อย เราทุกคน ทุกหมู่เหล่าของทุกพระองค์จงช่วยกันปกป้องพระองค์ให้ยั่งยืนสืบไป
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:59
28125
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระเมตตาของทุกพระองค์ที่คอยช่วยเหลือ ให้ความเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา อย่างไม่เคยย่อท้อเหน็ดเหนื่อย เราทุกคน ทุกหมู่เหล่าของทุกพระองค์จงช่วยกันปกป้องพระองค์ให้ยั่งยืนสืบไป
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 10:07
28126
อ้างอิง

ป.พัน 5
ทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 10:09
28127
อ้างอิง

ป.พัน 5
 วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 10:11

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น