heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35194783
แสดงหน้า60840338
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332592 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28168
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:30
28169
อ้างอิง

ป.พัน 5
  เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:30
28170
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยพลานามันที่แข็งแรง ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย ยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:30
28171
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญ แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดชั่วกาลนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:31
28172
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระองค์ทรงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ - พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:31
28173
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:31
28174
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระราชทานพรจากพระสยามเทวาธิราช ประธานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายและพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานและขอให้เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และพระพลานามัยแข็งแรง พะย่ะค่ะ
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:32
28175
อ้างอิง

ป.พัน 5
  ร่วมแรงร่วมใจกัน 'เรารักในหลวง' ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มพระบารมีให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเมตตาดั่งน้ำฝนอันชื่นใจ แผ่นดินไทยร่มเย็นก็ด้วยพระบารมีของพระองค์
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:32
28176
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายประชวนไวๆ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงคุมครองในหลวงให้ปลอดภัยอันตรายทั้งปวง
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:32
28177
อ้างอิง

ป.พัน 5
  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มครององค์ พระทรงธรรม
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:34
28178
อ้างอิง

ป.พัน 5
 กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:35
28179
อ้างอิง

ป.พัน 5
  ขอพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์ท่านให้มีกำลังกาย กำลังใจที่แข็งแรง ขอให้ทรงมีความสุขในทุกขณะ คนไทยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:36
28180
อ้างอิง

ป.พัน 5
  ข้าพเจ้าขอน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:36
28181
อ้างอิง

ป.พัน 5
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:37
28182
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:37
28183
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:37
28184
อ้างอิง

ป.พัน 5
  พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:43
28185
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานเทอญ
พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติ มีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:43
28186
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระบารมีแผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธารอมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:43
28187
อ้างอิง

ป.พัน 5
 หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้
นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:44

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น