heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35120386
แสดงหน้า60765941
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332274 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28188
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:44
28189
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:45
28190
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:45
28191
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ที่ประเทศไทยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตนเองได้นั้น ก็เพราะพ่อหลวงทรงวางแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีและยั่งยืน ข้าพระเจ้าขอถวายพระพร ให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระสุขภาพ ที่ แข็งแรง ข้าพะพุทธเจ้าของเจริญรอยตามพ่อหลวง
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:50
28192
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:52
28193
อ้างอิง

ป.พัน 5
 เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:54
28194
อ้างอิง

ป.พัน 5
 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:56
28195
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:56
28196
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้าพร้อมเสียสละเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:56
28197
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ที่ประเทศไทยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตนเองได้นั้น ก็เพราะพ่อหลวงทรงวางแนวทางการดำเนินชีวิตท
ี่ดีและยั่งยืน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:57
28198
อ้างอิง

ป.พัน 5
 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มครององค์ พระทรงธรรม
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:57
28199
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระเมตตาของทุกพระองค์ที่คอยช่วยเหลือ ให้ความเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา อย่างไม่เคยย่อท้อเหน็ดเหนื่อย เราทุกคน ทุกหมู่เหล่าของทุกพระองค์จงช่วยกันปกป้องพระองค์ให้ยั่งยืนสืบไป
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:57
28200
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:58
28201
อ้างอิง

ป.พัน 5
 วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:58
28202
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:58
28203
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:59
28204
อ้างอิง

ป.พัน 5
  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:59
28205
อ้างอิง

ป.พัน 5
  พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 09:59
28206
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรม 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 10:01
28207
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ไม่ มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 21/09/2012 10:01

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น