heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35351486
แสดงหน้า60997061
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 333045 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28228
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระบารมี มากล้น เหลือคณา
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 10:59
28229
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 10:59
28230
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:00
28231
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:01
28232
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:02
28233
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:03
28234
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:05
28235
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:06
28236
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:07
28237
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:07
28238
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:08
28239
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 คำสอนของพ่อ หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนให้เต็มกำลัง และ ให้สำเร็จการจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียนขยันเรียนเรียนด้วยความบากบั้น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาการความรู้ การที่จะเรียนให้ดี ให้รู้วิชา แจ่มแจ้งสึกซึ้งได้นั้นนอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะความฉลาดที่จะทำตัวให้เป็นเมตตาเอ็นดูของความรู้ด้วย ถ้าทำความดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่มีนิ่งดูดายหรือเฉยเมยครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัวจะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้ และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:09
28240
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 คำสอนของพ่อ หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนให้เต็มกำลัง และ ให้สำเร็จการจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียนขยันเรียนเรียนด้วยความบากบั้น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาการความรู้ การที่จะเรียนให้ดี ให้รู้วิชา แจ่มแจ้งสึกซึ้งได้นั้นนอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะความฉลาดที่จะทำตัวให้เป็นเมตตาเอ็นดูของความรู้ด้วย ถ้าทำความดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่มีนิ่งดูดายหรือเฉยเมยครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัวจะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้ และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:09
28241
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:10
28242
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ และจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือคนทำความดี ตลอดไป
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:11
28243
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 รักชาตื ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:11
28244
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:12
28245
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:13
28246
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:14
28247
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อปวงชน 
ชาวไทย พระองค์ทรงงานอย่างหนัก โดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำตลอดมา ทำให้ 
พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระมหาบารมีของพระองค์ท่าน นับเป็นพระ 
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ปวงข้า ฯ สำนึกใน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 11:15

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น