heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37725691
แสดงหน้า63372336
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 342241 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28268
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:08
28269
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:11
28270
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
ยอดกษัตริย์นักพัฒนา
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:15
28271
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:16
28272
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:16
28273
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:30
28274
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
  ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:31
28275
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริของพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:34
28276
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ และจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือคนทำความดี ตลอดไป
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:35
28277
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:36
28278
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อปวงชน 
ชาวไทย พระองค์ทรงงานอย่างหนัก โดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำตลอดมา ทำให้ 
พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระมหาบารมีของพระองค์ท่าน นับเป็นพระ 
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ปวงข้า ฯ สำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:36
28279
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อปวงชน 
ชาวไทย พระองค์ทรงงานอย่างหนัก โดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำตลอดมา ทำให้ 
พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระมหาบารมีของพระองค์ท่าน นับเป็นพระ 
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ปวงข้า ฯ สำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:37
28280
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พ่อของคนไทย เทิดทูนไว้เหนือเกล้า สำนึกในใจเรา พ่อของเราทดแทนคุณ
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:38
28281
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 พ่อของคนไทย เทิดทูนไว้เหนือเกล้า สำนึกในใจเรา พ่อของเราทดแทนคุณ
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:47
28282
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ไทยร่มเย็นได้เพราะน้ำใจของพ่อหลวง ความรักความห่วงไทยทั้งปวงให้ร่มเย็น
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:47
28283
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ผมเป็นคนไทยมีพ่อและแม่ของแผ่นดินคือในหลวงและพระราชินี
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:48
28284
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของประเทศไทย
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:50
28285
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 สมเด็จพระภูมิพลมหาราช ทรงนำชาติพ้นทุกข์สุขสดใส พระบารมีปกเกล้าของชาวไทย ทุกดวงใจกตัญญูพระภูวดล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:50
28286
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 คำสอนของพ่อ หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนให้เต็มกำลัง และ ให้สำเร็จการจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียนขยันเรียนเรียนด้วยความบากบั้น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาการความรู้ การที่จะเรียนให้ดี ให้รู้วิชา แจ่มแจ้งสึกซึ้งได้นั้นนอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะความฉลาดที่จะทำตัวให้เป็นเมตตาเอ็นดูของความรู้ด้วย ถ้าทำความดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่มีนิ่งดูดายหรือเฉยเมยครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัวจะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้ และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:51
28287
อ้างอิง

ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕
 หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 
- พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
ร้อย สร.๑ พัน.สร.๕ [223.205.179.xxx] เมื่อ 8/10/2012 12:52

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น