heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35121304
แสดงหน้า60766859
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332316 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28328
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:22
28329
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:22
28330
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:23
28331
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:23
28332
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:23
28333
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:24
28334
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:24
28335
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:25
28336
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเท และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนไทย
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:25
28337
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้ในหลวงหายจากการประชวรเร็วๆ

long live the king

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้ท่านทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้ท่านทรงพระเกษมสำราญ8
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:25
28338
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

เรารักในหลวง

ขอให้หายจากการประชวรเร็วๆ

ขอให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อให้คนไทยอยู่ดี
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:26
28339
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้พระองค์ แข็งแรง อายุยิ่งยืนนาน

พระองค์คือสถาบันเดียวที่มั่นคงที่สุด ในเวลานี้  ทำให้เรารู้ว่าเรายังเป็นคนไทย

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่ดี

we love king

ขอให้ท่านทรงหายเร็วๆครับ
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:26
28340
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้ท่านหายจากการประชวรเร็วๆครับ

เรารักในหลวง

พระบารมี มากล้น เหลือคณา

ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:27
28341
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญแด่ปวงประชา

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีเทิดไท้องค์ราชันย์
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:27
28342
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ

ขอให้พระองค์ทรงทีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์หายจากการประชวรไวๆ

ขอให้ท่านทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

ขอให้พระองค์อยู่กับประชาชนชาวไทยไปนานๆ
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:28
28343
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้พระองค์ทรงหายจากการประชวรโดยเร็ว

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เรารักในหลวง
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:28
28344
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:29
28345
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้พ่อหลวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 11/10/2012 13:42
28346
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่๕
๑ แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช ๒ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย ๓ ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล ๔ จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป ๕ ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด ๖ เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง ๗ โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน ๘ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา ๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน ๑๐ พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง ๑๑ พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก ๑๒ .พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม ๑๓ ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข ๑๔ เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง ๑๕ แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช ๑๖ " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล ๑๗ คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ ๑๘ ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน ๑๙ เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก ๒๐ พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย ๒๑ ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล ๒๒ ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล ๒๓ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง ๒๔ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๒๕ ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง ๒๖ สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ ๒๗ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ๒๘ จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป ๒๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน ๓๐ ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย ๓๑ พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง ๓๒ ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน ๓๓ พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ๓๔ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง ๓๕ ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน ๓๖ เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี ๓๗ พ่อหลวง คือ พ่อเรา ๓๘ พ่อหลวง คือผู้ให้ ๓๙ พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว ๔๐ พ่อหลวง คือผู้พอเพียง ๔๑ พ่อหลวง คือพ่อที่รัก ๔๒ พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง ๔๓ พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ ๔๔ พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน ๔๕ พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน ๔๖ รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน ๔๗ พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ๔๘ หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย ๔๙ ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ๕๐ หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา ๕๑ เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล ๕๒ ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี ๕๓ พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ ๕๔ ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ ๕๕ ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา ๕๖ ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ๕๗ พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๕๘ ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์ ๕๙ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๖๐ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๖๑ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๖๒ เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี ๖๓ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๖๔ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๖๕ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๖๗ ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๖๘ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๖๙ ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๗๐ โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา ๗๑ ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล ๗๒ ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๗๓ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๗๔ ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๗๕ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๗๖ ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ๗๗ รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน ๗๘ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ๗๙ พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ๘๐ พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา ๘๑ พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ ๘๒ กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป ๘๓ ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา ๘๔ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย ๘๕ ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต ๘๖ พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ ๘๗ อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ๘๘ ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา ๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๙๐ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๙๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๙๒ จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง ๙๓ เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๙๔ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย ๙๕ คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง ๙๖ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข ๙๗ พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป ๙๘ ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป ๙๙ ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์ ๑๐๐ รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา ๑๐๑ ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง ๑๐๒ เหล่าทวยราษฏร์ น้อมอภิวาทวันทาพระคุณพ่อหลวง ๑๐๓ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๑๐๔ หลังจากหายจากการประชวรแล้วขออย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนอีกเลยขอพระองค์จงมีความสุขมากๆ ๑๐๕ ขเป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ๑๐๖  ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพ และพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทอญ ๑๐๗ เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๐๘ ข้าขอมอบกายถวายชีวีนี้แด่พระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์ ๑๐๙ เรารักในหลวงและราชวงศ์ทุกพระองค์ ๑๑๐ ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุมั่นขวัญ ขวัญยืนตลอดไป ๑๑๑ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย ๑๑๒ ราชันแห่งสยามคือนามภูมิพล ๑๑๓ ขอจงทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๑๑๔ พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท ๑๑๕ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ๑๑๖ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๑๑๗ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ .... องค์พระบิดา ... พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั้งแผ่นดิน ๑๑๘ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป ๑๑๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน ๑๒๐ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป ๑๒๑ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง มีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย ๑๒๒ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งร่างกายจิตใจดวงใจอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของไทยทั้งชาติ ๑๒๓ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๑๒๔ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง ๑๒๕ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย ๑๒๖ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ๑๒๗ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง ๑๒๘ ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน ๑๒๙ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ๑๓๐ อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง ๑๓๑ ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา ๑๓๒ ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย ๑๓๓ ยอดกษัตริย์นักพัฒนา ๑๓๔ พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ ๑๓๕ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ๑๓๖ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ ๑๓๗ พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ๑๓๘ ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง ๑๓๙ จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๔๐ คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพเล่า ๑๔๑ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ๑๔๒ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร ๑๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา ๑๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ ๑๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย ๑๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล ๑๔๗ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า ๑๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม ๑๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา ๑๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย ๑๕๑ กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง ๑๕๒ กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี ๑๕๓ ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย ๑๕๔ มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕๕ ขอจงทรงพระเจริญ ๑๕๖ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ๑๕๗ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ ๑๕๘ พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๕๙ พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ ๑๖๐ พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๑๖๑ พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา ๑๖๒ พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา ๑๖๓ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ๑๖๔ พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก ๑๖๕ ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ๑๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย ๑๖๗ พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาxxxทั้งหลายยังได้รับ ๑๖๘ พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก ๑๖๙ ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ ๑๗๐ ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย ๑๗๑ ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย ๑๗๒ พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ ๑๗๓ จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ๑๗๔ มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง ๑๗๕ พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา ๑๗๖ พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง ๑๗๗ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง ๑๗๘ พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน ๑๗๙ ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง ๑๘๐ ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง ๑๘๑ ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ ๑๘๒ รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ ๑๘๓ น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ ๑๘๔ ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง ๑๘๕ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง ๑๘๖ พ่อหลวง คือ พ่อเรา ๑๘๗ พ่อหลวง คือผู้ให้ ๑๘๘ พ่อหลวง คือผู้พอเพียง ๑๘๙ พ่อหลวง คือพ่อที่รัก ๑๙๐ พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง ๑๙๑ พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ ๑๙๒ พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน ๑๙๓ พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน ๑๙๔ รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน ๑๙๕ พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ๑๙๖ หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย ๑๙๗ ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ๑๙๘ หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา ๑๙๙ เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล ๒๐๐ ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี ๒๐๑ พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ ๒๐๒ ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ ๒๐๓ ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา ๒๐๔ ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ๒๐๕ ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์ ๒๐๖ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ ๒๐๗ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๒๐๘ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๒๐๙ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๒๑๐ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ๒๑๑ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี ๒๑๒ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๒๑๓ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๒๑๔ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๒๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๒๑๖ ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒๑๗ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๑๘ ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๒๑๙ โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา ๒๒๐ ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล ๒๒๑ ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๒๒๒ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๒๒๓ ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๒๒๔ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๒๒๕ ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ๒๒๖ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ๒๒๗ พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ๒๒๘ พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา ๒๒๙ พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ ๒๓๐ กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป ๒๓๑ ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา ๒๓๒ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย ๒๓๓ ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต ๒๓๔ พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ ๒๓๕ อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ๒๓๖ ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา ๒๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒๓๘ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๒๔๐ จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง ๒๔๑ เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒๔๒ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย ๒๔๓ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ๒๔๔ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข ๒๔๕ พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป ๒๔๖ ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป ๒๔๗ ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์ ๒๔๘ รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา ๒๔๙ ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง ๒๕๐ ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี ๒๕๑ อย่างแท้จริง ๒๕๒ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย ๒๕๓ แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ๒๕๔ เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ๒๕๕ พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข ๒๕๖ องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน ๒๕๗ หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน ๒๕๘ พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน ๒๕๙ ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ ๒๖๐ องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน ๒๖๑ .ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ๒๖๒ ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย ๒๖๓ ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน ๒๖๔ ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ ๒๖๕ ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ๒๖๖ อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ๒๖๗ พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา ๒๖๘ ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ๒๖๙ ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ ๒๗๐ พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ๒๗๑ บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน ๒๗๒ พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา ๒๗๓ ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๒๗๔ ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน ๒๗๕ ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม ๒๗๖ พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี ๒๗๗ พ่อของแผ่นดิน ๒๗๘ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง ๒๗๙ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย ๒๘๐ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง ๒๘๑ พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย ๒๘๒ พ่อหลวงทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิศราชธรรม ๒๘๓ ชาติแผ่นดินไม่สิ้นเพราะพ่อเรา ๒๘๔ บุญของแผ่นดินไทย ที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ๒๘๕ เหนือกล้าสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้ากษัตริย์ไทย ๒๘๖ พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย ๒๘๗ รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ ๒๘๘ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ๒๘๙ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ๒๙๐ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี ๒๙๑ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ ๒๙๒ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า ๒๙๓ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ๒๙๔ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ๒๙๕ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๒๙๖ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ ๒๙๗ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๒๙๘ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง ๒๙๙ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ๓๐๐ สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่๕ [180.183.221.xxx] เมื่อ 12/10/2012 09:08
28347
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 นหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:11

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น