heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34917569
แสดงหน้า60563068




ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329505 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28348
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 คำสอนของพ่อ หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนให้เต็มกำลัง และ ให้สำเร็จการจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียนขยันเรียนเรียนด้วยความบากบั้น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาการความรู้ การที่จะเรียนให้ดี ให้รู้วิชา แจ่มแจ้งสึกซึ้งได้นั้นนอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะความฉลาดที่จะทำตัวให้เป็นเมตตาเอ็นดูของความรู้ด้วย ถ้าทำความดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่มีนิ่งดูดายหรือเฉยเมยครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัวจะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้ และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:11
28349
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 
- พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:11
28350
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:12
28351
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 คำสอนของพ่อ หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนให้เต็มกำลัง และ ให้สำเร็จการจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียนขยันเรียนเรียนด้วยความบากบั้น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาการความรู้ การที่จะเรียนให้ดี ให้รู้วิชา แจ่มแจ้งสึกซึ้งได้นั้นนอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะความฉลาดที่จะทำตัวให้เป็นเมตตาเอ็นดูของความรู้ด้วย ถ้าทำความดี มีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่มีนิ่งดูดายหรือเฉยเมยครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัวจะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้ และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:12
28352
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:13
28353
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:13
28354
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:13
28355
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:14
28356
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:14
28357
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ และจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือคนทำความดี ตลอดไป
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:14
28358
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 รักชาตื ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:14
28359
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:15
28360
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:16
28361
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อปวงชน 
ชาวไทย พระองค์ทรงงานอย่างหนัก โดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำตลอดมา ทำให้ 
พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระมหาบารมีของพระองค์ท่าน นับเป็นพระ 
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ปวงข้า ฯ สำนึกใน
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:17
28362
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 ผมเป็นคนไทยมีพ่อและแม่ของแผ่นดินคือในหลวงและพระราชินี
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:17
28363
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พระองค์จะมีความสุขมากหากคนไทยทุกคนเป็นคนดี ถึงคนไทยทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นดีทุกคน 
แต่เราจงช่วยสนับสนุนให้คนดีได้มีโอกาสปกครองคนไม่ดี อย่าให้คนไม่ดีได้มีอำนาจ
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:17
28364
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:18
28365
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 พ่อหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกคน
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:18
28366
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
  “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จัก
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:18
28367
อ้างอิง

ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕
 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
ร้อย.สร.๑ พัน.สร.๕ [223.207.147.xxx] เมื่อ 12/10/2012 12:18

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น