heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34996071
แสดงหน้า60641574
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329785 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28667
อ้างอิง

ชลิต
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 
 
ชลิต [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:10
28668
อ้างอิง

วัชร
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 
 
วัชร [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:11
28669
อ้างอิง

ชูใจ
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ชูใจ [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:12
28670
อ้างอิง

แปดริ้ว
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 
 
แปดริ้ว [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:13
28671
อ้างอิง

ระเด่น
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 
 
ระเด่น [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:13
28672
อ้างอิง

บัวสอน
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 
 
บัวสอน [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:14
28673
อ้างอิง

111
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
111 [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:23
28674
อ้างอิง

S
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป 
 
S [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 11:28
28675
อ้างอิง

ตั้ม
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี 
 
ตั้ม [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:33
28676
อ้างอิง

นิวัตร
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ 
 
นิวัตร [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:34
28677
อ้างอิง

ชาคริต
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน
 
ชาคริต [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:35
28678
อ้างอิง

เดี่ยว
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
 
เดี่ยว [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:36
28679
อ้างอิง

ปราโมทย์
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
 
ปราโมทย์ [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:37
28680
อ้างอิง

อั้ม
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
 
อั้ม [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:37
28681
อ้างอิง

กอล์ฟ
ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 
 
กอล์ฟ [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:38
28682
อ้างอิง

นคร
เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา 
 
นคร [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:40
28683
อ้างอิง

นิทัศน์
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
 
นิทัศน์ [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:41
28684
อ้างอิง

สาธิต
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
 
สาธิต [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:42
28685
อ้างอิง

รุ่งโรจน์
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 
 
รุ่งโรจน์ [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 13:43
28686
อ้างอิง

กรฎ
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 
 
กรฎ [125.27.4.xxx] เมื่อ 30/07/2013 14:08

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น