heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34961877
แสดงหน้า60607378
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329631 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28875
อ้างอิง

tum
รักษาตัวเองไว้ตลอดไปในชีวิตด้วยความดี”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.29.xxx] เมื่อ 30/08/2013 15:00
28876
อ้างอิง

tum
บ้านเมืองอาจตกไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้อื่นก็ได้ เพราะเรามัวแต่ต่อสู้กันเอง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.29.xxx] เมื่อ 30/08/2013 15:01
28877
อ้างอิง

tum
ให้มีเหตุผลที่แน่นแฟ้น มีเหตุผลที่จะใช้การได้ เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทำ
                   จากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.29.xxx] เมื่อ 30/08/2013 15:01
28878
อ้างอิง

tum
มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความชั่วและคนชั่วเพื่อรักษาคนยุติธรรม มีความยินดี
                    ที่จะเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนรวม”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.29.xxx] เมื่อ 30/08/2013 15:02
28879
อ้างอิง

tum
เราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วย
                   ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.29.xxx] เมื่อ 30/08/2013 15:03
28880
อ้างอิง

tum
คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
                   เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.19.xxx] เมื่อ 2/09/2013 10:02
28881
อ้างอิง

tum
เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.19.xxx] เมื่อ 2/09/2013 10:03
28882
อ้างอิง

tum
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.19.xxx] เมื่อ 2/09/2013 10:04
28883
อ้างอิง

tum
“ ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
                    เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.19.xxx] เมื่อ 2/09/2013 10:06
28884
อ้างอิง

tum
การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.19.xxx] เมื่อ 2/09/2013 10:07
28885
อ้างอิง

่rote
คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
                   เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
่rote padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:19
28886
อ้างอิง

r
“ เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:26
28887
อ้างอิง

r
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:30
28888
อ้างอิง

r
ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
                    เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:37
28889
อ้างอิง

r
การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:37
28890
อ้างอิง

r
ผู้ที่มีความรู้ แต่ไม่รู้จักรักษาหน้าที่นั้น จะทำงานให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงมิได้เลย”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:38
28891
อ้างอิง

r
เราต่างคนต่างอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนา – อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี
                    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:39
28892
อ้างอิง

r
กรรมเป็นของแต่ละคน แต่ละคนทำกรรมใด หมายความว่ากระทำอะไร
                    จะต้องเกิดผลทั้งนั้น ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:40
28893
อ้างอิง

r
การที่จะมาฟัดกัน ไม่ใช่พวกเราฟัดกันเองเท่านั้น คนอื่นเขาช่วยฟัดด้วย
                    ถ้าคนอื่นช่วยฟัดด้วย มันจะยุ่ง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:40
28894
อ้างอิง

r
ถ้าชนะก็อย่าทะนงตน ถ้าแพ้ก็อย่าท้อใจ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักกีฬา ซึ่งเดินทางไปร่วมการแข่งขัน
                    กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 2/09/2013 14:41

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น