heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35072245
แสดงหน้า60717752
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330393 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28934
อ้างอิง

r
การที่จะมาฟัดกัน ไม่ใช่พวกเราฟัดกันเองเท่านั้น คนอื่นเขาช่วยฟัดด้วย
                    ถ้าคนอื่นช่วยฟัดด้วย มันจะยุ่ง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 5/09/2013 09:03
28935
อ้างอิง

r
ถ้าชนะก็อย่าทะนงตน ถ้าแพ้ก็อย่าท้อใจ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักกีฬา ซึ่งเดินทางไปร่วมการแข่งขัน
                    กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 5/09/2013 09:04
28936
อ้างอิง

r
อำนาจนั้นใช้ได้ แต่ให้รู้ด้วยจิตใจว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
                    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
                    เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 5/09/2013 09:05
28937
อ้างอิง

r
เมื่อเกิดเหตุแล้ว ก็ต้องเกิดผล แล้วก็ผลนั้นจะดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่เหตุ”
                    พระบรมราโชวาท ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าฯ
                    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 5/09/2013 09:06
28938
อ้างอิง

r
แม้จะไม่มีชัยชนะบางอย่าง ก็ขอให้ชนะในทางที่ว่า เป็นคนที่ดี ”
                    พระบรมราโชวาท
                    เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 5/09/2013 09:08
28939
อ้างอิง

r
ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้
                    ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ
                    หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัสในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี
 “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 5/09/2013 09:08
28940
อ้างอิง

r
สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้น
                   ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข”
                   พระราชดำรัส เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี
                   ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ
                   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 5/09/2013 09:09
28941
อ้างอิง

tum
“ คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
                   เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.27.xxx] เมื่อ 5/09/2013 13:37
28942
อ้างอิง

tum
“ เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.27.xxx] เมื่อ 5/09/2013 13:38
28943
อ้างอิง

tum
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.27.xxx] เมื่อ 5/09/2013 13:38
28944
อ้างอิง

tum
“ ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
                    เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.27.xxx] เมื่อ 5/09/2013 13:39
28945
อ้างอิง

tum
“ การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.27.xxx] เมื่อ 5/09/2013 13:39
28946
อ้างอิง

r
ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ”
                    พระราชดำรัสแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี
                    เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 08:53
28947
อ้างอิง

r
ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๓
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 08:54
28948
อ้างอิง

r
ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๓
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 08:57
28949
อ้างอิง

r
ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่า
                    การทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ”
                    พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 08:57
28950
อ้างอิง

r
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมาก
                   ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง
                   แต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 08:58
28951
อ้างอิง

r
เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
                   อันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
                   ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
                   ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
                    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:00
28952
อ้างอิง

r
การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ
                   ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๖
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:01
28953
อ้างอิง

r
ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น
                   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๔ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:02

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น