heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35226329
แสดงหน้า60871888
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332805 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
29172
อ้างอิง

tum
“ ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:47
29173
อ้างอิง

r
แม้จะไม่มีชัยชนะบางอย่าง ก็ขอให้ชนะในทางที่ว่า เป็นคนที่ดี ”
                    พระบรมราโชวาท
                    เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:47
29174
อ้างอิง

r
ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้
                    ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ
                    หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัสในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี
 “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:47
29175
อ้างอิง

r
สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้น
                   ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข”
                   พระราชดำรัส เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี
                   ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ
                   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:48
29176
อ้างอิง

tum
           “ ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
                    เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:48
29177
อ้างอิง

r
ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ”
                    พระราชดำรัสแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี
                    เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:48
29178
อ้างอิง

tum
“ การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:49
29179
อ้างอิง

r
ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๓
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:49
29180
อ้างอิง

r
ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่า
                    การทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ”
                    พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:49
29181
อ้างอิง

r
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมาก
                   ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง
                   แต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:50
29182
อ้างอิง

r
เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
                   อันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
                   ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
                   ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
                    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 26/09/2013 08:51
29183
อ้างอิง

tum
“ การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.5.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:31
29184
อ้างอิง

tum
“ ผู้ที่มีความรู้ แต่ไม่รู้จักรักษาหน้าที่นั้น จะทำงานให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงมิได้เลย”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.5.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:34
29185
อ้างอิง

tum
๗         “ เราต่างคนต่างอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนา – อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี
                    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.5.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:36
29186
อ้างอิง

tum
“ กรรมเป็นของแต่ละคน แต่ละคนทำกรรมใด หมายความว่ากระทำอะไร
                    จะต้องเกิดผลทั้งนั้น ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.5.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:37
29187
อ้างอิง

tum
“ การที่จะมาฟัดกัน ไม่ใช่พวกเราฟัดกันเองเท่านั้น คนอื่นเขาช่วยฟัดด้วย
                    ถ้าคนอื่นช่วยฟัดด้วย มันจะยุ่ง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.5.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:40
29188
อ้างอิง

r
“การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ
                   ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๖
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:44
29189
อ้างอิง

r
ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น
                   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๔ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:45
29190
อ้างอิง

r
ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว
                   ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:46
29191
อ้างอิง

r
วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้
                    ให้เหนียวแน่น สม่ำเสมอ ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:46

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น