heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35072161
แสดงหน้า60717668
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330363 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
29192
อ้างอิง

r
รู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่ง
                   ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                   เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วังไกลกังวล
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:47
29193
อ้างอิง

r
“ คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
                   เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:47
29194
อ้างอิง

r
เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:48
29195
อ้างอิง

r
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:49
29196
อ้างอิง

r
“ ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
                    เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:49
29197
อ้างอิง

r
“ การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 27/09/2013 08:50
29198
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [180.183.53.xxx] เมื่อ 27/09/2013 09:06
29199
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [180.183.53.xxx] เมื่อ 27/09/2013 09:09
29200
อ้างอิง

tum
“ อำนาจนั้นใช้ได้ แต่ให้รู้ด้วยจิตใจว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
                    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
                    เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum infantry111@hotmail.com [182.52.200.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:09
29201
อ้างอิง

r
ผู้ที่มีความรู้ แต่ไม่รู้จักรักษาหน้าที่นั้น จะทำงานให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงมิได้เลย”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:33
29202
อ้างอิง

r
เราต่างคนต่างอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนา – อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี
                    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:34
29203
อ้างอิง

r
กรรมเป็นของแต่ละคน แต่ละคนทำกรรมใด หมายความว่ากระทำอะไร
                    จะต้องเกิดผลทั้งนั้น ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:34
29204
อ้างอิง

r
การที่จะมาฟัดกัน ไม่ใช่พวกเราฟัดกันเองเท่านั้น คนอื่นเขาช่วยฟัดด้วย
                    ถ้าคนอื่นช่วยฟัดด้วย มันจะยุ่ง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:36
29205
อ้างอิง

r
ถ้าชนะก็อย่าทะนงตน ถ้าแพ้ก็อย่าท้อใจ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักกีฬา ซึ่งเดินทางไปร่วมการแข่งขัน
                    กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:37
29206
อ้างอิง

r
อำนาจนั้นใช้ได้ แต่ให้รู้ด้วยจิตใจว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
                    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
                    เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:38
29207
อ้างอิง

r
เมื่อเกิดเหตุแล้ว ก็ต้องเกิดผล แล้วก็ผลนั้นจะดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่เหตุ”
                    พระบรมราโชวาท ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าฯ
                    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:38
29208
อ้างอิง

r
แม้จะไม่มีชัยชนะบางอย่าง ก็ขอให้ชนะในทางที่ว่า เป็นคนที่ดี ”
                    พระบรมราโชวาท
                    เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:39
29209
อ้างอิง

r
ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้
                    ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ
                    หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัสในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี
 “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:39
29210
อ้างอิง

r
สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้น
                   ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข”
                   พระราชดำรัส เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี
                   ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ
                   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.30.xxx] เมื่อ 30/09/2013 08:40
29211
อ้างอิง

tum
“ อำนาจนั้นใช้ได้ แต่ให้รู้ด้วยจิตใจว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
                    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
                    เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.23.xxx] เมื่อ 30/09/2013 13:21

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น