heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37844628
แสดงหน้า63491277
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344571 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
281
อ้างอิง

ฝกบฯ พัน.สร.๕
 สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติราษฎร์ทั้งหลาย
พระลำบากเหนื่อยยากพระวรกาย
เราทั้งหลายสำนึกน้อมพระจอมคุณ
 
ฝกบฯ พัน.สร.๕ [118.173.5.xxx] เมื่อ 16/03/2012 06:05
282
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ถวายพระพรชัยเทิดไท้มหาราช
องค์พระบาทจอมไทยมไหศวรรย์
ข้าพระองค์ต่างน้อมพร้อมใจกัน
สดุดีราชันย์มิ่งขวัญชน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.36.xxx] เมื่อ 16/03/2012 17:44
283
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ร่วมเชิดชูบูชาพระมหากษัตริย์
พระขจัดผองภัยให้ห่างหาย
บำบัดทุกข์บำรุงสุขมิวางวาย
ชนทั้งหลายพึงสำนึกตรึกตรองตาม
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.6.xxx] เมื่อ 20/03/2012 08:48
284
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ถวายพระพรราชามหาราช
ข้าพระบาทอภิวันท์สำคัญหมาย
เหล่าพสกนิกรพร้อมน้อมใจกาย
ร่วมถวายพระพรชัยในมงคล
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [182.52.222.xxx] เมื่อ 22/03/2012 16:15
285
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ธ เสด็จดำเนินถิ่นทุรกันดาร
มากโครงการพระราชดำริมิหวั่นไหว
เทือกทิวเขาผืนแผ่นแม้แสนไกล
น้ำพระทัยมิเมินหมางห่างปวงชน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.14.xxx] เมื่อ 26/03/2012 17:09
286
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 
ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน  
เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก  เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว 
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
เทิดมาตุภูมิ [223.206.216.xxx] เมื่อ 27/03/2012 13:35
287
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 ธ เสด็จดำเนินถิ่นทุรกันดาร
มากโครงการพระราชดำริมิหวั่นไหว
เทือกทิวเขาผืนแผ่นแม้แสนไกล
น้ำพระทัยมิเมินหมางห่างปวงชน
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.34.xxx] เมื่อ 28/03/2012 09:33
288
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 พระเสด็จทั่วแคว้นแผ่นดินไทย
ทรงห่วงใยชาวประชามหาศาล
แม้นเหนื่อยยากตรากตรำองค์เพราะทรงงาน
พระภูบาลมิย่อท้อ-พ่อแผ่นดิน
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.34.xxx] เมื่อ 28/03/2012 09:58
289
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:15
290
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
  น้ำที่ล้นจนท่วม     แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:16
291
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักครั้ง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า
       
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:17
292
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 นักคิด    นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:18
293
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:18
294
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 “ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ”
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:19
295
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 “หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน”
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:24
296
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 “ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง”
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:25
297
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 “พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม 
พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:27
298
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
  โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี
ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ 
ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร 
บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:28
299
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
   เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์
เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
     
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:29
300
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน 
มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:30

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น