heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34959964
แสดงหน้า60605465
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329607 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
29869
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:39
29870
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:43
29871
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:43
29872
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:46
29873
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:47
29874
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:48
29875
อ้างอิง

กรมทหารพราที่41(ฝกร.4)
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น 
 
กรมทหารพราที่41(ฝกร.4) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:50
29876
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:50
29877
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:52
29878
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:53
29879
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:55
29880
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินเดียวในโลกที่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:56
29881
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:58
29882
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4)
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 10:58
29883
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 11:01
29884
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมในทุกๆด้าน เช่น ทรงชี้แจงให้ประชาชนมีอาชีพตามแบบอย่างของตัวเอง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 11:03
29885
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ร่มใดเล่าจะเย็นเท่าร่ม บรมศาสตรกษัตริย์ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวี..จนดับสิ้น..เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 11:04
29886
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระพ่อหลวงและแม่หลวงของไทย ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 11:05
29887
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4)
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 11:05
29888
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ในหลวงคือพระผู้ให้ และผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 11:07

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น