heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35307790
แสดงหน้า60953357
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332986 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
29929
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
จักจงรักภักดี จักเทิดทูน และรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:29
29930
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ถ้าประเทศใด มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙yes
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:31
29931
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
สุขทั่วหล้า ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:35
29932
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่วหล้าตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:35
29933
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:36
29934
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป พลานานัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:36
29935
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:37
29936
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:37
29937
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:38
29938
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:38
29939
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:38
29940
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ขอจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดกาลนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอพระองค์สมปองดั่งฤทัย ธ ทรงโปรดทุกๆประการเทอญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้า ข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:38
29941
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ขอพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้พระองค์แข็งแรง ปลอดภัยด้วยเทอญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:39
29942
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:39
29943
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้า พระเมตตาแผ่ไปไม่รู้สิ้น ปวงประชาแซ่ซ้องก้องแผ่นดิน องค์ราชันนวมินทร์ทรงพระเจริญ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:39
29944
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
 
ขอให้มีชนพรรษายิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชน
ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:40
29945
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ขอพระชนพรรษายิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า กรมทหารพรานที่ ๔๒
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:40
29946
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
 
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:41
29947
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
 
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:41
29948
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 42
ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ 
 
กรมทหารพรานที่ 42 tp_girl42@hotmail.com [110.77.246.xxx] เมื่อ 13/12/2015 12:41

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น