heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม20223212
แสดงหน้า45835560
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 254238 ครั้ง / ตอบ 34562 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 1/12/2020 10:35
29969
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
รักและเทิดทูน และสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:19
29970
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:20
29971
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
จงทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:23
29972
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:26
29973
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:28
29974
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:28
29975
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:30
29976
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:31
29977
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:34
29978
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป.
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:36
29979
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:38
29980
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินเดียวในโลกที่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:39
29981
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:41
29982
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:43
29983
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ในหลวงทรงพระเจริญ 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:44
29984
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
ข้าพเจ้าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:45
29985
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:46
29986
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:48
29987
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:49
29988
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 13:49

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น