heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38349782
แสดงหน้า63996590
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344779 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
30009
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:25
30010
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:26
30011
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4)
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:27
30012
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:29
30013
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:31
30014
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:31
30015
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:32
30016
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:34
30017
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:34
30018
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:36
30019
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:37
30020
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:37
30021
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสด 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:38
30022
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:39
30023
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:40
30024
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:40
30025
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:41
30026
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
 
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:42
30027
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3)
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.3) [110.77.222.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:43
30028
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4)
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
 
กรมทหารพรานที่ 41(ฝกร.4) [61.7.191.xxx] เมื่อ 13/12/2015 14:43

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น