heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35351270
แสดงหน้า60996845
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 333045 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
30129
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:10
30130
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:12
30131
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
เราจงน้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:14
30132
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:18
30133
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกัน จะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:20
30134
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆ ปี
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:21
30135
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:24
30136
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:25
30137
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:27
30138
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 14/12/2015 10:28
30139
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 08:54
30140
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:26
30141
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:29
30142
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:30
30143
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:32
30144
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:33
30145
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงดั่งดวงชีวี 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:34
30146
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
 
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:36
30147
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:38
30148
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.5)
เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย เราคือคนไทย
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.5) [110.77.222.xxx] เมื่อ 15/12/2015 09:53

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น