heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35121731
แสดงหน้า60767286
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332331 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
30249
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ข้าพเจ้าขอทำความดีโดยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 09:50
30250
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ทรงเป็นนักพัฒนาและยอมเหนื่อยเพื่อประชาชน 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 09:51
30251
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกล 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 09:53
30252
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นล้นพ้น 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 09:54
30253
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงพระราชดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 09:55
30254
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 09:57
30255
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้วความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 09:58
30256
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
เราจะเป็นพลเมืองที่ดีของในหลวงของเราและเราจะไม่ทำร้ายประเทศของเราเองเป็นอันขาด 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 10:00
30257
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 10:02
30258
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 10:04
30259
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 10:04
30260
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
            พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 10:09
30261
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน 
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 19/12/2015 10:13
30262
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 09:28
30263
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 09:30
30264
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ผมเชื่ออย่างสุจริตใจว่า คนในผืนแผ่นดินไทยนี้ รักและเคารพ “ในหลวง” อย่างบริสุทธิ์ใจกันทุกคน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 09:39
30265
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 09:40
30266
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 09:41
30267
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)

พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 09:41
30268
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 09:43

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น