heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34998454
แสดงหน้า60643957
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329875 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
30289
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 10:22
30290
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 10:23
30291
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ข้าพระพุทธขอก้มกราบแทบพระยุคลบาทของพ่อหลวง ขอให้พระบารมีทั้งหลายทั้งปวงและ
สิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงได้ปกป้องคุ้มครองให้พ่อหลวงจงมีพระสุขภาพแข็งแรง หายจากอาการ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 10:27
30292
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1)
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.1) [110.77.222.xxx] เมื่อ 20/12/2015 10:30
30293
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 13:52
30294
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ มีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 13:54
30295
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ในหลวงทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 13:55
30296
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 13:56
30297
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 13:58
30298
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 13:59
30299
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:01
30300
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:02
30301
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:03
30302
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพระองค์ท่าน
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:04
30303
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:12
30304
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:13
30305
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:15
30306
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:17
30307
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:18
30308
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2)
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
 
กรมทหารพรานที่41(ฝกร.2) [116.58.249.xxx] เมื่อ 20/12/2015 14:21

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น