heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35297252
แสดงหน้า60942818
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332878 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
30882
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เป็นร่มโพธิ์ เป็นโซ่ทอง คล้องใจชาติ

ประชาราษฏร์ ชาติร่มเย็น เป็นที่ขาน

ว่าพระองค์ ทรงครองธรรม ล้ำเกินกาล

พร้อมทรงงาน ทุกน่านฟ้า ประชาชม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 8/05/2017 08:44
30883
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับ

ปวงประชาทั่วราช ตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 8/05/2017 08:45
30884
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

คุณพ่อผู้ก่อเกิด...ให้กำเนิดเกิดทุกสิ่ง

ด้วยรักจากใจจริง....รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน

จากลูกพ่อปลูกรัก... เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร

อุ่นไอสายสัมพันธ์....ลูกยึดมั่นขอวันทา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 8/05/2017 08:46
30885
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 9/05/2017 08:24
30886
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 9/05/2017 08:24
30887
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 9/05/2017 08:25
30888
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้

ร่วมยินดีกับพระองค์ครบพรรษา

ช่วยปกป้องจากความทุกข์ที่เข้ามา

แซ่ซ้องว่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [115.87.232.xxx] เมื่อ 11/05/2017 08:43
30889
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ธ คือองค์กษัตริย์วงศ์จักรี

ธ ทรงมีพระเมตตาไทยทั้งหลาย

ปวงราษฎร์น้อมแทบพระบาทตราบวางวาย

น้อมถวายพระพรยิ่งยืนนาน

ก้าวพระบาทที่ย่างไปทุกถิ่นที่

มาหลายปีให้ชาติได้สืบสาน

ขอทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนานเท่านาน

ทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [115.87.232.xxx] เมื่อ 11/05/2017 08:44
30890
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน  ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 15/05/2017 08:45
30891
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 15/05/2017 08:46
30892
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 15/05/2017 08:46
30893
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 16/05/2017 08:32
30894
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 16/05/2017 08:33
30895
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 17/05/2017 08:59
30896
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 17/05/2017 09:00
30897
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจ         พอเพียง 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 17/05/2017 09:00
30898
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 18/05/2017 08:39
30899
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 18/05/2017 08:39
30900
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 18/05/2017 08:41
30901
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 19/05/2017 10:17

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น