heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35072326
แสดงหน้า60717833
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330428 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
30982
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 28/06/2017 08:02
30983
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้

ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม

ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรม

เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ

พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา

ขอจงทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 30/06/2017 08:43
30984
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
 

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช

ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี

ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี

ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย

ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์

ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย

ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย

ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 30/06/2017 08:44
30985
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 3/07/2017 08:52
30986
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้สิ่งศักดิ์ทั้งหลายในโลกนี้โปรดดลบันดานให้พ่ออยู่หัวของเราพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 3/07/2017 08:52
30987
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 3/07/2017 08:53
30988
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 4/07/2017 08:34
30989
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 4/07/2017 08:35
30990
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระองค์ทรงเมตตายิ่งแผ่นฟ้า  ไหลรินมาดุจสายธาร

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 4/07/2017 08:36
30991
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้'สุขสำราญ'ชั่วกาลเทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 5/07/2017 09:06
30992
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น                                                       
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 5/07/2017 09:07
30993
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ทั้งอดีตและปัจจุบันชาติ ขอน้อมถวายในหลวงของเรา ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 6/07/2017 08:39
30994
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมี มากล้น เหลือคณา

ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์

เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 6/07/2017 08:40
30995
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ร้อยรักร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ

เทิด ธ มหาราช ชาติสยาม

ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกยาม

ถวายความภักดีเหนือชีวัน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 7/07/2017 08:38
30996
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
องค์ภูมิพลล้นเกล้าเจ้าชีวิต คราวิกฤตย่ำแย่ทรงแก้ไข โครงการพระราชดำริงานวิจัย ผ่อนร้อนให้กลับเย็นเป็นนิจจา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 7/07/2017 08:39
30997
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น

เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย

ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 7/07/2017 08:40
30998
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ    แห่งองค์พระมหากษัตริย์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 11/07/2017 08:35
30999
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า     ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 11/07/2017 08:35
31000
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 11/07/2017 08:36
31001
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 12/07/2017 08:38

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น