heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35121731
แสดงหน้า60767286
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332338 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31002
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 12/07/2017 08:40
31003
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
น้อมใจพัก นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ      
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 12/07/2017 08:40
31004
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 14/07/2017 09:41
31005
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทย ขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 14/07/2017 09:41
31006
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ

ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี

ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 17/07/2017 09:22
31007
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ                      
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร               
ให้กับพสกนิกรชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นตลอดไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 17/07/2017 09:23
31008
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์

เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า

สมเด็จนวมินทร์ มหาราช

อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 19/07/2017 09:28
31009
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เกิดมาใช้อื่นเพื่อผืนดินไทยเทิดทูนไว้องค์เหนือหัว

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 19/07/2017 09:29
31010
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ชื่อเกียรติก้องปฐพีแผ่ไพศาล บริวารจงรักษ์ภักดีแท้ จะดำเนินปฏิบัติให้แน่วแน่ ถวายแด่องค์ในหลวงภูมิพล ฯ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 19/07/2017 09:30
31011
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์     พระทรงชัย บรรดาชาติชน ชื่นชมสมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 20/07/2017 08:41
31012
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
มิ่งมงคล มหาชนทั้งสยาม                                       
ขอลงนาม เทิดไท้ องค์พระทรงศรี                                          สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี                           
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 20/07/2017 08:42
31013
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 21/07/2017 08:41
31014
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
 แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อหลวงผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 21/07/2017 08:42
31015
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 21/07/2017 08:43
31016
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอให้พระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 24/07/2017 08:52
31017
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร

ร้อยอักษร ถวายในหลวง

เป็นภาษา ใดใดทั้งปวง

ด้วยใจหวง ห่วงในพระองค์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 24/07/2017 08:52
31018
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ทั้งอดีตและปัจจุบันชาติ ขอน้อมถวายในหลวงของเรา ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 25/07/2017 08:35
31019
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมี มากล้น เหลือคณา

ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์

เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 25/07/2017 08:36
31020
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 26/07/2017 08:35
31021
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ.
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า                                                              ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล                                                                 ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ                                                                ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 26/07/2017 08:36

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น