heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35064504
แสดงหน้า60710008
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330100 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31202
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 20/11/2017 10:34
31203
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป  ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 20/11/2017 10:35
31204
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้

ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม

ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรม

เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ

พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา

ขอจงทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 22/11/2017 08:09
31205
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง

สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 22/11/2017 08:09
31206
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์  ร่มไทรให้แก่  คนไทยยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 23/11/2017 09:18
31207
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 23/11/2017 09:18
31208
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 23/11/2017 09:19
31209
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 24/11/2017 08:46
31210
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 24/11/2017 08:47
31211
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอ อาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน คู่หลักชัยชีวิตให้กับพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:18
31212
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการพระประชวรด้วยเทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:19
31213
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 28/11/2017 07:57
31214
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 28/11/2017 07:57
31215
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 28/11/2017 07:58
31216
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้

ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม

ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรม

เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ

พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา

ขอจงทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 29/11/2017 08:53
31217
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์

ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 29/11/2017 08:54
31218
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์  ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 30/11/2017 08:52
31219
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง  สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป ขอทรงพระเกษมสำราญ           ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 30/11/2017 08:52
31220
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [115.87.49.xxx] เมื่อ 1/12/2017 08:49
31221
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [115.87.49.xxx] เมื่อ 1/12/2017 08:49

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น