heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37725997
แสดงหน้า63372642
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 342244 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31222
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 4/12/2017 09:41
31223
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 4/12/2017 09:42
31224
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง .สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 6/12/2017 07:44
31225
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 6/12/2017 07:45
31226
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 8/12/2017 09:36
31227
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ธ คือองค์กษัตริย์วงศ์จักรี                                                                   ธ ทรงมีพระเมตตาไทยทั้งหลาย                                                      ปวงราษฎร์น้อมแทบพระบาทตราบวางวาย                                      น้อมถวายพระพรยิ่งยืนนาน                                                           ก้าวพระบาทที่ย่างไปทุกถิ่นที่                                                            มาหลายปีให้ชาติได้สืบสาน                                                           ขอทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนานเท่านาน                                                ทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 8/12/2017 09:37
31228
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 8/12/2017 09:38
31229
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง  ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของ ชาวไทยตลอดไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 12/12/2017 08:48
31230
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จอมทัพจอมไทยจอมใจราษฎร์ คือขวัญชาติขวัญประชานราศัย สูงเหนือเกล้าเหนือชีวิตเหนือจิตใจ เถลิงเกียรติเกริกไกรไม่ลบเลือน  ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 12/12/2017 08:48
31231
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช

อภิวาทปิติอภิสมัย

วันมหามงคลของชาวไทย

ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.168.xxx] เมื่อ 13/12/2017 09:39
31232
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน            ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.168.xxx] เมื่อ 13/12/2017 09:39
31233
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 14/12/2017 08:46
31234
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผาไร้โรคา ภยันตรายและไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ   
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 14/12/2017 08:48
31235
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช

อภิวาทปิติอภิสมัย

วันมหามงคลของชาวไทย

ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 15/12/2017 09:11
31236
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 15/12/2017 09:12
31237
อ้างอิง

กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

๑. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายครั้งหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า ๒. ราษฎรของพระองค์ มีความสุขที่พอเพียง เพราะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ๓. พระทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ๔. พระทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๕. เราคนไทย เรารัก และเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ ๖. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย ๗. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน ๘. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ ๙. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ๑๐. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล department4@hotmail.com [113.53.183.xxx] เมื่อ 15/12/2017 10:00
31238
อ้างอิง

กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

๑. พระทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๒. เราจะจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดไป ๓. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ๔. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา ๕. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๖. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ ๗. พระบารมีของพ่อหลวง คุ้มเกล้าเหล่าประชา ๘. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา จึงควรรักษาไว้ให้สมพระเกียรติ ๙. ชาติใดไร้รักสามัคคีของคนในชาติ ชาตินั้นย่อยยับอับปาง ๑๐. ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [113.53.183.xxx] เมื่อ 16/12/2017 09:50
31239
อ้างอิง

กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

1. ทรงสร้างค่านิยมให้แก่พสกนิกรชาวไทย 2. ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ 3. ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง 4. ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 6 พระบารมีของท่าน จะช่วยปกป้องคุ้มภัยให้ชาวไทยทั่วประเทศ 7.พระทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 8. “ สถาบันพระมหากษัตริย์” จะต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ของชาวไทยตลอดไป 9. พ่อหลวงคือพ่อที่ยิ่งใหญ่ ในสายเลือดของคนไทยทุกคน 10. ร้อยรักสามัคคี ร่วมใจภักดีต่อองค์ภูมินทร์
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล department4@hotmail.com [113.53.182.xxx] เมื่อ 17/12/2017 09:41
31240
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับ

ปวงประชาทั่วราช ตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 18/12/2017 10:20
31241
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า

อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครอง

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 18/12/2017 10:22

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น