heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35037305
แสดงหน้า60682809
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330006 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31262
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า

อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครอง

องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 8/01/2018 09:29
31263
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต

พ่ออุทิศ เวลา เงินตราให้

พ่อตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ

ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 8/01/2018 09:30
31264
อ้างอิง
1. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชันย์ 2. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้ 3. ปวงชนชาวไทย ศรัทธาในความห่วงใยของพระองค์ 4. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อเพื่อชาวไทย 5. การกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพื่อพ่อของเรา 6. ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงเป็นแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชนชาว ไทยขอน้อมรับด้วยภักดี 7. สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง 8. พระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 9. ยามวิกฤติพ่อช่วยไว้ ยามทุกข์ใจพ่อปลอบขวัญนิจนิรันดร์ 10. ชาติไทยเรืองนาม ด้วยพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทย
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.53.111.xxx] เมื่อ 8/01/2018 14:03
31265
อ้างอิง

1. ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว พืชไร่ใกล้ตายฝนแล้งเมื่อใด มีน้ำศักดิ์สิทธิ์คือฝนหลวงคอยช่วยเหลือตลอดเวลา 2. ฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของฉันคือบ้าน คือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกข้าพุทธเจ้าจะจดจำไว้จนวันตาย 3. ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน การดำเนินชีวิต 4. ร่มไทรใหญ่ใหญ่ใบหนา แม้นนกกายังอาศัย ภายใต้ร่มธงไทย พระองค์ทรงนำไทยพ้นภัยพาล 5. ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น 6. เราจะไม่เพียงแค่รักในหลวงเท่านั้น แต่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงความปรารถนาในพระราชหฤทัย ด้วยการเป็น พลเมืองไทยที่มุ่งดีมุ่งเจริญ 7. อยากให้พ่อแย้มสรวล ทบทวนคิด เศรษฐกิจพอเพียงเอาเยี่ยงได้ ทั้งประจักษ์ ได้ประโยชน์จดใส่ใจ ธรรมชาติรักษาไว้ไทยอยู่เอย 8. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 9. กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทย แล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ 10. ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.53.155.xxx] เมื่อ 9/01/2018 13:49
31266
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 10/01/2018 08:30
31267
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 10/01/2018 08:31
31268
อ้างอิง

1. นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดย ตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อ หลวงของเรา 2. เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง 3. พระคือพระพิรุณฉ่ำ ฉ่ำใจปอง พระทรงครองหัวใจไทยทั้งชาติ 4. ไม่มีอีกแล้วที่จะหาพระมหากษัตริย์ ประเสริฐดีเลิศอย่างนี้ 5. ขอทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อพ่อหลวง
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.53.155.xxx] เมื่อ 11/01/2018 10:50
31269
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 12/01/2018 09:28
31270
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชจงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระววรกายแข็งแรงเทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 12/01/2018 09:28
31271
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 16/01/2018 08:51
31272
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 16/01/2018 08:51
31273
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เราพี่น้อง       ผองไทย         ภูมิใจยิ่ง

พ่อเป็นมิ่ง      ขวัญชาติ        ปราชญ์ยิ่งใหญ่

ลูกขอกราบ    แทบบาทด้วย  อวยพรชัย

เทพทั่วไทย   โปรดคุ้มครอง   พ่อของเรา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 22/01/2018 11:09
31274
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทราย    กลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง 2 พระองค์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 22/01/2018 11:10
31275
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า

อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครอง

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 29/01/2018 09:16
31276
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 29/01/2018 09:16
31277
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

นบคำนับเนื่องด้วย ชันษามงคล

ชนเหล่าราษฎร์ร่วมมา กราบไหว้

ประสิทธิ์ประสาท ประเสริฐบุญญา

องค์เอกมิ่งขวัญไร้ สิ้นโรคภัยพาน

ภูมิธรรม ธ ปกเกล้า ชาวสยาม

ภูเบศวร์ปกเขตคาม ปิ่นเหล้า

ภูมินทร์ปิ่นพระนาม ทรงศักดิ์

ภูมิพลปิ่นฟ้า เทิดไท้ถวายพ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 30/01/2018 09:43
31278
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 30/01/2018 09:44
31279
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่  ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 1/02/2018 09:42
31280
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 1/02/2018 09:43
31281
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 1/02/2018 09:44

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น