heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38349750
แสดงหน้า63996558
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344754 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31302
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 14/02/2018 08:27
31303
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.146.xxx] เมื่อ 14/02/2018 08:28
31304
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว  ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.146.xxx] เมื่อ 14/02/2018 08:29
31305
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ถวายพระพรเบื้องบาทภูวนัย

ปกเกล้าเหล่าไทยทั่วหล้า

ข้าพระบาทต่างน้อมสำนึกคุณ

ขอพระองค์เจริญยิ่งเป็นมิ่งขวัญประชา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 15/02/2018 08:59
31306
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช                            เทวาภินิหารทั้งปวงได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.205.xxx] เมื่อ 15/02/2018 08:59
31307
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่   ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.205.xxx] เมื่อ 15/02/2018 09:00
31308
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรวมใจ น้อมนำ อุทิศตน มหามงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.165.xxx] เมื่อ 16/02/2018 08:42
31309
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้า
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.165.xxx] เมื่อ 16/02/2018 08:43
31310
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์
ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็น ร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 16/02/2018 08:43
31311
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า                                 ชาวประชา สุขสันต์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 19/02/2018 08:38
31312
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี

ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 19/02/2018 08:38
31313
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรงและทรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.205.xxx] เมื่อ 19/02/2018 08:39
31314
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.127.xxx] เมื่อ 20/02/2018 08:38
31315
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.127.xxx] เมื่อ 20/02/2018 08:38
31316
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง                   มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 21/02/2018 08:56
31317
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.123.xxx] เมื่อ 21/02/2018 08:56
31318
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.123.xxx] เมื่อ 21/02/2018 08:57
31319
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล  
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 23/02/2018 08:33
31320
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 23/02/2018 08:34
31321
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 23/02/2018 08:34

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น