heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38349769
แสดงหน้า63996577
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344769 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31322
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน                                    อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา              
ตราบชั่วกาลนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.194.xxx] เมื่อ 26/02/2018 09:18
31323
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี

พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง

พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.194.xxx] เมื่อ 26/02/2018 09:19
31324
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.194.xxx] เมื่อ 26/02/2018 09:20
31325
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงประชาทั่วราช ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/02/2018 08:16
31326
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/02/2018 08:16
31327
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/02/2018 08:17
31328
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงประชาทั่วราช ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [115.87.232.xxx] เมื่อ 28/02/2018 08:58
31329
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [115.87.232.xxx] เมื่อ 28/02/2018 08:58
31330
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [115.87.232.xxx] เมื่อ 28/02/2018 08:59
31331
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้า
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [125.24.64.xxx] เมื่อ 5/03/2018 09:29
31332
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [125.24.64.xxx] เมื่อ 5/03/2018 09:30
31333
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [125.24.64.xxx] เมื่อ 5/03/2018 09:30
31334
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [125.24.64.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:48
31335
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:49
31336
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [125.24.64.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:50
31337
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.1.178.xxx] เมื่อ 9/03/2018 09:04
31338
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 9/03/2018 09:09
31339
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความเคารพต่อพระบรมวงศ์วานุวงศ์ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 9/03/2018 09:10
31340
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ ฯ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพธิ์ร่นไทรของชาวไทยสืบไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 9/03/2018 09:11
31341
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.1.178.xxx] เมื่อ 9/03/2018 09:13

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น