heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35122862
แสดงหน้า60768417
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332385 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31342
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ

ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี

ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.109.221.xxx] เมื่อ 12/03/2018 09:18
31343
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 12/03/2018 09:19
31344
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้า
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 12/03/2018 09:19
31345
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล   ล้นฟ้า พระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 12/03/2018 09:20
31346
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 12/03/2018 09:20
31347
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.20.137.xxx] เมื่อ 13/03/2018 08:47
31348
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.20.137.xxx] เมื่อ 13/03/2018 08:47
31349
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 13/03/2018 10:01
31350
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 13/03/2018 10:02
31351
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 13/03/2018 10:03
31352
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
สองพระหัตถ์โอบอุ้มคุ้มประเทศ สองพระเนตรส่องสุขทุกข์ไกลใกล้ สองพระกรรณ สดับสุขทุกข์ผองไทย ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าประชาชน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 14/03/2018 09:55
31353
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นปิ่นโมลีจักรีแก้ว ทรงเพริศแพร้ว จริยวัตรนิรัติศัยทรงสถิตย์เหนือศรัทธาประชาไทย ทรงครองใจทวยราษฎร์นิรันดร 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 14/03/2018 09:56
31354
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 14/03/2018 09:56
31355
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้จงดลบันดาลให้พระองค์ อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 14/03/2018 09:56
31356
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 14/03/2018 09:57
31357
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.201.xxx] เมื่อ 16/03/2018 08:34
31358
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทาง            
กระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ  
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง

แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [118.174.201.xxx] เมื่อ 16/03/2018 08:34
31359
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ

ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี

ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [113.53.147.xxx] เมื่อ 19/03/2018 08:30
31360
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [113.53.147.xxx] เมื่อ 19/03/2018 08:30
31361
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 20/03/2018 14:11

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น