heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35354105
แสดงหน้า60999680
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 333071 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31362
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 20/03/2018 14:12
31363
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 20/03/2018 14:12
31364
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่                                           
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า                                                    
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา                                             
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 20/03/2018 14:13
31365
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 20/03/2018 14:13
31366
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 22/03/2018 09:22
31367
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 22/03/2018 09:23
31368
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 22/03/2018 09:24
31369
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 22/03/2018 09:25
31370
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 22/03/2018 09:26
31371
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

รักชาติศาสน์กษัตริย์อย่าขัดข้อง

ไทยแหลมทองรูปขวานสราญหลาย

หากสิ้นไร้สามัคคีถึงทีตาย

อย่ามองหมายประเทศอื่นจะยืนมือ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 23/03/2018 09:23
31372
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยสอดส่องป้องกันภัย และความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ขจัดข่าวร้าย สลายข่าวลือ ที่ทำลายความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 23/03/2018 09:23
31373
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่  ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/03/2018 10:28
31374
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/03/2018 10:29
31375
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/03/2018 10:29
31376
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/03/2018 10:30
31377
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 27/03/2018 10:30
31378
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.218.xxx] เมื่อ 28/03/2018 09:30
31379
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.218.xxx] เมื่อ 28/03/2018 09:31
31380
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.218.xxx] เมื่อ 28/03/2018 09:31
31381
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.218.xxx] เมื่อ 28/03/2018 09:32

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น