heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35064913
แสดงหน้า60710417
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330120 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31382
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 28/03/2018 09:33
31383
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง                                               
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้                                             
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด                                           
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี                                        
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
                                                
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี                                      
ขอน้อมใจถวายความภักดี  
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.237.xxx] เมื่อ 30/03/2018 08:35
31384
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.237.xxx] เมื่อ 30/03/2018 08:36
31385
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 3/04/2018 14:43
31386
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 3/04/2018 14:43
31387
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.218.xxx] เมื่อ 3/04/2018 14:46
31388
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.218.xxx] เมื่อ 3/04/2018 14:46
31389
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 3/04/2018 14:46
31390
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 3/04/2018 14:47
31391
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 3/04/2018 14:48
31392
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 4/04/2018 08:40
31393
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

มาเถิดไทยมารวมใจไว้เหนือเกล้า

ทุกหมู่เหล่าร่วมส่งใจน้อมถวาย

แด่เหนือหัวภูมิพลองค์เกริกไกร

ให้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญไทยนิรันกาล

ขอพรองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 4/04/2018 08:40
31394
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 9/04/2018 10:39
31395
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 9/04/2018 10:40
31396
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย  ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 9/04/2018 10:43
31397
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 9/04/2018 10:44
31398
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง  สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.217.xxx] เมื่อ 9/04/2018 10:45
31399
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.238.xxx] เมื่อ 10/04/2018 08:45
31400
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า                                           
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล                                                    
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ                                             
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 10/04/2018 08:45
31401
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอพระศรีรัตนะสถิตไหน

ร่วมประทานพรพระองค์พระทรงชัย

ปวงชาวไทยล้วนร่วมกล่าวทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [171.97.221.xxx] เมื่อ 17/04/2018 08:44

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น