heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35038188
แสดงหน้า60683692
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330031 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31462
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอพระศรีรัตนะสถิตไหน

ร่วมประทานพรพระองค์พระทรงชัย

ปวงชาวไทยล้วนร่วมกล่าวทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.192.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:33
31463
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ทรงเศวตฉัตรแก้ว    สยามไทยพระเอย

พระยิ่งสิ่งอื่นใด      เช่นแล้ว

จะหาอื่นหมื่นไหน    มาเทียบ มิเทียม

เริญแจ่มกมลแพร้ว  ทั่วฟ้า สุราลัย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.192.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:33
31464
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี

พระผู้ช่วยผู้สร้างให้ชีวี

สร้างสิ่งดีให้ไทยเสมอมา

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้

ช่วยปกป้องจากความทุกข์ที่เข้ามา

แซ่ซ้องว่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.192.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:34
31465
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ                                                      
ทรงครองราชย์เพื่อความสุขชาวสยาม
                                                   แม้ลำบากทรงไปเยือนทุกเขตคาม                                                        ทรงติดตามทุกข์สุขราษฎร์มิห่วงกาย                                                 เพื่อพวกเราชาวไทยได้สุขบาย                                                           ขอถวายพระพรทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.192.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:35
31466
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ที่ผองชนคนไทยเย็นทั่วหล้า

ด้วยปรีชาสามารถของพ่อหลวง

ทรงเมตตาไพร่ฟ้าไทยทั้งปวง

ด้วยความห่วงสุขทุกข์ยากทั้งกายใจ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [1.10.192.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:36
31467
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 15/05/2018 10:17
31468
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 15/05/2018 10:18
31469
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 15/05/2018 10:18
31470
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 15/05/2018 10:19
31471
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 15/05/2018 10:19
31472
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.233.xxx] เมื่อ 17/05/2018 09:20
31473
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.233.xxx] เมื่อ 17/05/2018 09:20
31474
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.233.xxx] เมื่อ 17/05/2018 09:21
31475
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.233.xxx] เมื่อ 17/05/2018 09:23
31476
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 17/05/2018 09:24
31477
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 18/05/2018 10:06
31478
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ข้าพุทธเจ้า เหล่าทหาร จักจงรักภักดี จักเทิดทูน และรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 18/05/2018 10:07
31479
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 18/05/2018 10:07
31480
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 18/05/2018 10:07
31481
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 18/05/2018 10:08

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น