heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34956627
แสดงหน้า60602128
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329577 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31542
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ร้อยรักดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 19/06/2018 07:32
31543
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตร สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.10.xxx] เมื่อ 19/06/2018 07:33
31544
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยบารมีของพระองค์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.238.xxx] เมื่อ 22/06/2018 08:50
31545
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.238.xxx] เมื่อ 22/06/2018 08:51
31546
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า
ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ พระชนม์ชื่น ยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.238.xxx] เมื่อ 22/06/2018 08:52
31547
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.238.xxx] เมื่อ 22/06/2018 08:53
31548
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.238.xxx] เมื่อ 22/06/2018 08:53
31549
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ที่ผองชนคนไทยเย็นทั่วหล้า                                                               ด้วยปรีชาสามารถของพ่อหลวง                                                    
ทรงเมตตาไพร่ฟ้าไทยทั้งปวง                                               
ด้วยความห่วงสุขทุกข์ยากทั้งกายใจ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.231.xxx] เมื่อ 25/06/2018 09:24
31550
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้

ร่วมยินดีกับพระองค์ช่วยปกป้องจากความทุกข์ที่เข้ามา

แซ่ซ้องว่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.231.xxx] เมื่อ 25/06/2018 09:25
31551
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

น้อมถวายพระพรยิ่งยืนนาน

ก้าวพระบาทที่ย่างไปทุกถิ่นที่

มาหลายปีให้ชาติได้สืบสาน

ขอทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนานเท่านาน

ทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป 

 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 25/06/2018 09:25
31552
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

เทอดทูลไท้แด่องค์พระราชา

พระทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่                

พระนามไกลเกียรติก้องทั้งผองหล้า

เพราะทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา          

ปวงประชาพึ่งพาพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 25/06/2018 09:25
31553
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระคือศูนย์รวมดวงใจ ปกเกล้าเผ่าไทย

ทวยราษฎร์ร่มใต้ใบบุญ

ทรงพระเมตตาการุญ โอบเอื้อเจือจุน

บรรเทาทุกข์ปวงประชา

มหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดปรัชญา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.231.xxx] เมื่อ 25/06/2018 09:26
31554
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

เป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.237.xxx] เมื่อ 26/06/2018 09:49
31555
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.237.xxx] เมื่อ 26/06/2018 09:50
31556
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.237.xxx] เมื่อ 26/06/2018 09:50
31557
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระ บารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.237.xxx] เมื่อ 26/06/2018 09:51
31558
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [101.108.237.xxx] เมื่อ 26/06/2018 09:51
31559
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

เป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดกาล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 29/06/2018 08:33
31560
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 29/06/2018 08:34
31561
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.220.xxx] เมื่อ 29/06/2018 08:34

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น