heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37845304
แสดงหน้า63491953
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344587 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
33222
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:14
33223
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:14
33224
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:15
33225
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:15
33226
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:15
33227
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:16
33228
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:16
33229
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:16
33230
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:17
33231
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
 พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:17
33232
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
 พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:18
33233
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
 พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:18
33234
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
 กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:18
33235
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:19
33236
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:19
33237
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:19
33238
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 15/11/2019 15:20
33239
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.250.xxx] เมื่อ 17/11/2019 22:14
33240
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
 ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.250.xxx] เมื่อ 17/11/2019 22:16
33241
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.250.xxx] เมื่อ 17/11/2019 22:16

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น