heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35197288
แสดงหน้า60842844
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332682 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
321
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:51
322
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:52
323
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:55
324
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:56
325
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล 
 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:58
326
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:59
327
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 14:59
328
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
  ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 15:00
329
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 15:01
330
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 15:02
331
อ้างอิง

ศิวดล เวชชสัสถ์
 เมืองไทย ร่มเย็น เป็นหนึ่งได้ เพราะเรามี พ่อหลวงทรงปกครอง 
 
ศิวดล เวชชสัสถ์ [171.4.243.xxx] เมื่อ 29/03/2012 15:04
332
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมั่น
สภาบันสูงส่งคงยึดถือ
ร่วมกอบกู้น้อมนำคำเรื่องลือ
สมนามชื่อประเทศไทยใจอุดม 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.9.xxx] เมื่อ 30/03/2012 21:14
333
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 สดุดีเทิดไท้องค์ราชันย์
อเนกนับอนันต์พระคุณยิ่ง
ปวงข้าถวายพระพรชัยทุกสิ่ง
แด่จอมมิ่งขวัญเกล้าชาวประชา
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.41.xxx] เมื่อ 3/04/2012 15:24
334
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
สดุดีเทิดไท้องค์ราชันย์
อเนกนับอนันต์พระคุณยิ่ง
ปวงข้าถวายพระพรชัยทุกสิ่ง
แด่จอมมิ่งขวัญเกล้าชาวประชา
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.41.xxx] เมื่อ 3/04/2012 15:27
335
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ทรงแนะนำแก้ไขภัยวิกฤต
ตามแนวคิดพอเพียงเลี้ยงลูกหลาน
เรื่องคลองเขื่อนแก้มลิงชลประทาน
ทรงจัดการชี้คำนำชาวไทย
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.44.xxx] เมื่อ 5/04/2012 15:29
336
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดพระเกียรติพระภัทรมหาราช
ผู้เป็นปราชญ์ทรงพระคุณบุญไพศาล
ทรงเผื่อแผ่ทั่วอาณาประชาบาล
สุขสำราญทุกถ้วนที่อยู่ดีเอย
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.10.xxx] เมื่อ 11/04/2012 14:58
337
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่๔๑
 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัคร 
สมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ 
รุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่๔๑ [118.173.192.xxx] เมื่อ 15/04/2012 10:39
338
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่๔๑
 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัคร 
สมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ 
รุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่๔๑ [118.173.192.xxx] เมื่อ 15/04/2012 10:41
339
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่๔๑
 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัคร 
สมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ 
รุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่๔๑ [118.173.192.xxx] เมื่อ 15/04/2012 10:44
340
อ้างอิง

กรมทหารพรานที่๔๑
 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัคร 
สมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ 
รุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
 
กรมทหารพรานที่๔๑ [118.173.192.xxx] เมื่อ 15/04/2012 10:45

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น