heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37847824
แสดงหน้า63494473
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344602 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
33862
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน พระบารมีแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยก้าวหม่อน ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:26
33863
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:27
33864
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:27
33865
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:28
33866
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:28
33867
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:30
33868
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:30
33869
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:30
33870
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:31
33871
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:31
33872
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:32
33873
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:32
33874
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:32
33875
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:33
33876
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:33
33877
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:34
33878
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
พ่อของแผ่นดินไทย
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:34
33879
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรง
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:34
33880
อ้างอิง

กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
 
กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 8/04/2020 19:35
33881
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระศรีรัตนะสถิตไหน
ร่วมประทานพรพระองค์พระทรงชัย
ปวงชาวไทยล้วนร่วมกล่าวทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.220.xxx] เมื่อ 9/04/2020 13:52

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น