heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37872622
แสดงหน้า63519286
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344624 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
34581
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.222.xxx] เมื่อ 16/12/2020 12:26
34582
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.222.xxx] เมื่อ 16/12/2020 12:26
34583
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้จงดลบันดาลให้พระองค์ อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง  
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 21/12/2020 09:32
34584
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 21/12/2020 09:33
34585
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
เหล่าทวยหารทั้งหลายข้าพระบาท                                                         
ขอน้อมวาทศิรกรานบนบานหา                                                                  
คุณพระรัตนตรัยขอจงมา                                          
ปกป้ององค์ราชามหากษัตริย์ไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 21/12/2020 09:33
34586
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ทรงเป็นปิ่นโมลีจักรีแก้ว ทรงเพริศแพร้ว จริยวัตรนิรัติศัยทรงสถิตย์เหนือศรัทธาประชาไทย ทรงครองใจทวยราษฎร์นิรันดร  
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 21/12/2020 09:34
34587
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพระบารมีพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้ง หลายจงปกปักรักษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงเทอญฯ  
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.159.xxx] เมื่อ 21/12/2020 09:34
34588
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.4.xxx] เมื่อ 22/12/2020 10:41
34589
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอจงทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.4.xxx] เมื่อ 22/12/2020 10:42
34590
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.4.xxx] เมื่อ 22/12/2020 10:43
34591
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.4.xxx] เมื่อ 22/12/2020 10:43
34592
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.4.xxx] เมื่อ 22/12/2020 10:47
34593
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
เย็นศิระ เพราะพระบริบาล
เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.223.xxx] เมื่อ 23/12/2020 08:50
34594
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ข้าพุทธเจ้า เหล่าทหาร จักจงรักภักดี จักเทิดทูน และรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.223.xxx] เมื่อ 23/12/2020 08:51
34595
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.223.xxx] เมื่อ 23/12/2020 08:51
34596
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
เป็นร่มโพธิ์ เป็นโซ่ทอง คล้องใจชาติ
ประชาราษฏร์ ชาติร่มเย็น เป็นที่ขาน
ว่าพระองค์ ทรงครองธรรม ล้ำเกินกาล
พร้อมทรงงาน ทุกน่านฟ้า ประชาชม
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.223.xxx] เมื่อ 23/12/2020 08:52
34597
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [110.169.223.xxx] เมื่อ 23/12/2020 08:52
34598
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.18.xxx] เมื่อ 24/12/2020 09:38
34599
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.18.xxx] เมื่อ 24/12/2020 09:38
34600
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑
ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน พระบารมีแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ [58.8.18.xxx] เมื่อ 24/12/2020 09:39

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น